Žádosti o granty bude možné podávat od 1. do 30. června. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude možné v kulturní oblasti žádat o podporu projektů, které se uskuteční od 1. července do 31. prosince 2013. „Interaktivní formulář žádosti o poskytnutí grantu je přístupný na internetových stránkách www.meu-nbk.cz/grant/. Žádost o grant musí být podána výhradně prostřednictvím internetové aplikace," upozornil Vocásek.

Za doručenou se považuje žádost, která byla přijata elektronickou podatelnou, a bylo žádosti přiděleno číslo.

V prvním kole bylo v kulturní oblasti podpořeno celkem 57 projektů, v sociální oblasti pak 11 žádostí. Seznam všech podpořených akcí je 
k dispozici na webových stránkách města v sekci Tiskové zprávy. „Pro druhé kolo bude v kulturní oblasti k dispozici zhruba 750 tisíc korun," řekl místostarosta.

Mimo grantový systém schválila rada města poskytnutí příspěvku Lince bezpečí ve výši deset tisíc korun. „Služby této linky jsou určeny dětem a dospívajícím v krizi nebo obtížné životní situaci. Linka je dostupná na telefonním čísle 116 111 a jejím základním cílem je umožnit řešit nepříznivou situaci již 
v období, kdy není tak závažná," vysvětlil Vocásek.

V roce 2012 přijali pracovníci Linky bezpečí celkem 
238 183 hovorů. Nejvíce volající řešili problémy s láskou 
a partnerstvím, problémy sexuálního zrání, osobní témata a vztahy mezi vrstevníky 
a v rodině.

Podle Vocáska rada dále schválila příspěvek oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Nymburce a příspěvek na provoz kolínské protialkoholní záchytné stanice.