Zásadní informací je fakt, že most přes Mrlinu by měl stát přímo naproti vyústění Bobnické ulice na Poděbradskou. Na tomto místě by se podle předložených plánů měla rozšířit křižovatka se stávající odbočkou z Poděbradské ulice do Bobnické, kde například sídlí firma Vodovody a kanalizace. Nová odbočka pak povede na chystaný most, na nějž naváže silnice směrem ke sportovnímu areálu Veslák.

Silnice zamíří nejkratší cestou k fotbalovému stadionu. Podél silnice povede chodník a cyklostezka, počítá se i s pásem zeleně. Před hřištěm bude zastávka MHD s navazující točnou pro autobusy, které budou na tomto místě končit. Samotná silnice pak bude kopírovat areál Vesláku směrem k Labi a zakončena bude parkovištěm P+R.

Lokalita u sportovního centra Veslák.
V Nymburce postaví nový silniční most. Víme, která dvě místa spojí

Propojení se silnicí kolem Labe, která je oficiálně stále cyklostezkou, ale často ji při sportovních zápasech užívají i osobní auta, bude podle nákresu umožněno jen vozům záchranného systému a zásobování. Jinými slovy, nová silnice od Poděbradské k Vesláku nebude přímou propojkou s návazností na trasu k elektrárně. Zřetelně je to vidět na pláncích a vizualizacích.

Další zásadní stavbou bude nová cyklostezka, respektive dokonce hned několik cyklopropojení celé lokality. Tou nejzásadnější bude cyklostezka podél řeky Mrliny, která propojí novou obytnou lokalitu u Babína, dále povede kolem Mrliny k novému mostu, podél říčky bude pokračovat a vyústí u hydroelektrárny na stávající cyklostezce. Nová část cyklotrasy povede také od mostu podél silnice k fotbalovému hřišti na Vesláku.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle starosty Tomáše Macha bude propustnost území i díky cyklistickým stezkám velkým přínosem. „Jedním z cílů je zklidnění dopravy na cyklotrase podél řeky Labe v úseku od elektrárny k Vesláku,“ konstatoval starosta a narážel tak na výše zmíněný fakt, že v časech fotbalových zápasů se z labské cyklostezky stává regulérní silnice.

Investorem celé akce bude Středočeský kraj. Prostřednictvím své příspěvkové organizace Krajské správy a údržby silnic by měl mít na starosti výstavbu a úpravu stavební objektů, které jsou nebo budou v majetku kraje. To by se mělo týkat například nového parkoviště vedle Vesláku. Město Nymburk se zaváže k poskytnutí pozemků a k zajištění projekční přípravy a financování výstavby mostu. Radnice se také pokusí získat peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které by měly zaplatit většinu nákladů na stavbu cyklostezek a chodníků, a také příjezdových komunikací.