Zajímavé věci se dějí na straně u hasičského hřiště. Prakticky hotová je přeložka cyklostezky, která nově vede od Labe kratší cestou směrem k místu, kde bude nový most. Vybudována je také další cesta, která se na cyklostezku napojuje. Ta povede k novému skateparku a multifunkčnímu hřišti. Všechno je patrné z fotografií a videí v naší galerii.

Proměna celé lokality začala už před několika týdny přípravami na odstranění mostu a navážením materiálu pro vybudování nových cest. Od února je zavřená část pravobřežní cyklostezky mezi novou lávkou a železničním mostem. Především kvůli výměně mostu. „Na místě původní lávky bude vybudována lávka nová, která bude tvořena rozpěrkovou konstrukcí a ozdobena zavěšenými křídly s ocelovým zábradlím,“ uvedl nymburský místostarosta Zdeněk Vocásek.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Zároveň s novým mostem se mohou cyklisté těšit po otevření úseku na novou část cyklostezky. Ta už nepovede podél Valů a pak pravoúhlou zatáčkou podél Labe. Nově si tuto trasu zkrátí, neboť vznikla šikmá spojnice od mostku až k cyklostezce u Labe. Navíc s odbočkou směrem ke skateparku a novému multifunkčnímu hřišti.

I tato sportoviště mají být vybudována ještě letos. Hřiště za skateparkem bude určeno pro různé sporty. „Plánované víceúčelové hřiště o rozměrech 36x18 metrů bude vyhovovat sportům jako je volejbal, basketbal, tenis, nohejbal, malá kopaná, badminton a další,“ píše se o hřišti na stránkách města.

Posledním bodem rekonstrukce celého prostoru se stane stavba nového skateparku. Bude na větší ploše než dnes a půjde o železobetonový celek. Jeho součástí bude velký bazén a řada překážek. Podle koncepce má být určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce.

Skatepark bude ze všech nových prvků u hasičského hřiště nejdražší. Má stát 12 milionů korun. Náklady na víceúčelové hřiště jsou tři miliony, vybudování nové přeložky cyklostezky vyjde na 2,5 milionu a nová lávka přes Velké Valy na 5,9 milionu korun.