Před desátou hodinou se hlavní aktéři sešli v parku pod nymburskými hradbami. Nejpočetnější skupinu tvořily děti, které dorazily coby součást spolku ochránců přírody z Prahy. Zásobu rukavic, pytlů i nářadí přinesli organizátoři z Rádia Patriot Josef Podolák a Petr Procházka. Příliš dobrovolníků z Nymburka se pravda neobtěžovalo. Dorazil starosta Pavel Fojtík s dětským doprovodem, který mu při sbírání nepořádku držel pytel na odpadky.

Bývalý starosta Tomáš Mach se kvůli nemoci omluvil, ale politici byli i tak zastoupeni v nebývalé míře. Dorazil předseda Pirátské strany a známý dredař Ivan Bartoš, který se jako první vrhl do houští přímo pod hradbami pro odhozené pet lahve. A zájemci mohli vidět při úklidu také možná budoucího prezidenta republiky, každopádně skvělého textaře a úspěšného podnikatele Michala Horáčka. Ten po zdravotní cigaretce začal s úklidem hned v přístavišti, jeho volební tým pomáhal sbírat, ale stíhal i fotit.

„Plán je jednoduchý," ujal se slova Petr Procházka, „rozdělíme se do několika skupin. Cílem je vysbírat odpadky po obou březích Labe směrem k obchvatovému mostu a také podél silnice směrem k Poděbradce," vysvětlil organizátor. Další dobrovolnická skupina se s pytli vydala opačným směrem k železničnímu mostu. Hlavní sraz byl u obchvatového mostu, kde na čety uklízejících čekalo občerstvení v podobě nealko nápojů, piva, ale i příjemné svačinky.

Místní maminka vypustila své dítko ještě v přístavišti na lov odpadků. „Tamhle je kus hadru, ten seber a hoď do pytle. A dávej pozor na hovínka," prakticky varovala svého potomka. Část dospělých se vydala podél Mrliny ke zmíněné silnici, kde by byl úklid vzhledem k okolní dopravě nebezpečný pro děti. Druhá část se zastoupením zmíněných politiků se vydala po bližším labském břehu. Děti z Prahy přeběhly kolem elektrárny přes mostek u zdymadla a vydaly se po druhém břehu. Ještě před tím však ukázaly své zálesácké znalosti a vyrobily si některé nástroje na tahání nepořádku. Ručně vyrobenými oky s násadou pak například tahaly nepořádek i z vody u břehů.

Část Nymburka podél Labe tedy po roce znovu prokoukla. Odpadky jako bota, pet lahve, či prezervativy asi nikoho nepřekvapily. Proč však lidé na březích odkládají celé igelitové pytle naplněné odpadky nebo proč hází do příkopů u silnice pneumatiky, to se chápe jen velmi těžko.