Jsou to stavba bazénu, bourání zimního stadionu, přeložka cyklostezky u Labe, stavba skateparku, výměna mostku přes Velké Valy a nově by od dubna měla přibýt rekonstrukce chodníků a parkovacích míst. A to právě v části ulice od náměstí po železniční přejezd za zimákem.

Jak zabezpečit bezpečný průjezd a parkování aut, průjezd cyklistů a také průchod chodců v době řady prováděných staveb, je otázka, kterou radnice řeší. „Zkoumají se veškeré možnosti. Potřebujeme například zajistit také parkování dělníků, kteří budou bourat zimní stadion, s čímž bude souviset vyčlenění parkovacích míst v Máchově ulici. Bude to v souhrnu Dopravně inženýrské opatření, na kterém pracují příslušní úředníci a musí je schválit vedení města, silniční správní úřad i policie,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Právě dubnový začátek oprav chodníků bude tím nejzásadnějším zásahem do provozu aut, cyklistů i chodců. V první fázi půjde o opravu chodníků, parkovacích míst a také veřejného osvětlení v části od náměstí kolem zastávky před kaplí, u Zmrzlinárny, kolem kina a sokolovny až k odbočce Velké Valy. „Samozřejmě bude reflektován provoz Základní školy Tyršova právě kvůli bezpečnosti,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová. Jaká konkrétní opatření to bude znamenat, zatím v tuto chvíli není jasné.

Po dokončení popsané první fáze po ulici Velké Valy bude následovat druhá, která znamená opravu části Tyršovy ulice až po železniční přejezd. To by se mělo také stihnout v letošním roce. Na rok příští je pak plánována třetí fáze, která je vytyčena od železničního přejezdu po ulice Luční a Okružní. Tedy k odbočce na sídliště.

Vzhledem k tomu, že půjde o chodníky v památkové zóně, bude na opravu použita kamenná dlažba a obrubníky v souladu s doporučením památkové péče.

Podle místostarosty Bořka Černého mají nejen místní obyvatelé, ale všichni, kteří budou touto lokalitou v příštích dvou letech procházet či projíždět, mimořádně dbát na svoji bezpečnost. „Jedná se o velmi frekventovanou veřejnou komunikaci, proto prosíme všechny místní obyvatele, aby dbali zvýšené pozornosti i na svou bezpečnost. Celá rekonstrukce bude trvat téměř dva roky, kdy postupně dojde ke zlepšení bezpečné dopravní trasy pro chodce z lokalit s bytovou výstavbou do centra města a širšího okolí,“ uvedl Černý.

Nižší cena

Městu se podařilo díky výběrovému řízení na dodavatele a především díky dotacím minimalizovat vynaloženou částku z městské pokladny. Místostarosta Zdeněk Vocásek připomněl, že předpokládané náklady podle projektové dokumentace byly vyčísleny na 29 milionů korun bez DPH. Výsledkem výběrového řízení, kam se přihlásili čtyři uchazeči, je cena 23,9 milionů korun bez DPH. „Veřejná zakázka bude spolufinancována z Integrovaného regionálního programu v rámci priority Rozvoj městské mobility. Podařilo se nám získat příslib na částku 25,5 milionů korun,“ konstatoval Vocásek.