Původní plán hovořil o tom, že jednotlivé části oprav na sebe budou navazovat ve směru od náměstí k sídlišti. Vzhledem k dalším stavebním projektům poblíž Tyršovy ulice, jako jsou stavba bazénu, demolice a následná výstavba zimního stadionu, či úpravy kolem hasičského hřiště, však byly plány přehodnoceny a etapy rozloženy jinak. Přinášíme přehled toho, ve kterých částech a v jakém čase se budou odehrávat stavební práce a kde si místní budou muset dát větší pozor a při průchodu či průjezdu daným místem být ostražití.

První etapa oprav začíná v dubnu

Duben – září 2024. První etapa, která začíná právě v těchto dnech a bude trvat do září, se týká hned dvou úseků Tyršovy ulice. Jednak části od Velkých Valů po Purkyňovu ulici. Což je úsek mezi moštárnou a zimním stadionem.

close Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště.

Podobně jako v dalších částech oprav se bude jednat především o nové chodníky, výměnu veřejného osvětlení a úpravu či vytvoření nových parkovacích míst.

Kromě zmíněného úseku práce začínají také za železničním přejezdem. Původně poslední plánovaný úsek mezi závorami a odbočkou na sídliště u ulice Okružní tak přijde na řadu jako první.

V létě se opravy přesunou k náměstí

Červenec – srpen 2024. Druhá etapa, která je však časově podmnožinou té první, jelikož se přes léto kryjí, se bude týkat části nejblíže náměstí Přemyslovců. Tedy od přechodu pro chodce u prodejny hraček v podloubí u Elišky až po odbočku k okénku u Zmrzlinárny.

close Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště.

Proč přijde na řadu tento úsek právě o letních prázdninách, je na první pohled jasné. Je to úsek mezi náměstím a vjezdem do Základní školy Tyršova. Omezení průjezdu právě tímto úsekem by během školního roku bylo velmi bolestivé pro rodiče i děti, proto musí vybraná firma provést úpravy právě v čase letních prázdnin.

Třetí etapa startuje na podzim

Září – listopad 2024. Na podzim přijde na řadu úsek mezi Purkyňovou ulicí a železničním přejezdem. Na první pohled krátký úsek však bude velmi komplikovanou záležitostí, a to s ohledem na výše zmíněné projekty probíhající souběžně v těsné blízkosti Tyršovy ulice.

close Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště.

Je třeba si uvědomit, že ve stejnou dobu, kdy budou potřeba dopravní omezení na silnici před zimním stadionem, budou finišovat práce na dostavbě bazénu a v plném proudu bude i stavba nového zimního stadionu. To bude vyžadovat sofistikovanou logistiku nejen pro běžně projíždějící a procházející, ale také pro dělníky na všech třech projektech vedle sebe. Bude muset být pro ně zajištěno parkování i výjezd vozidel ze staveb. Podzim bude tedy v části Tyršovy ulice u zimního stadionu pracovně velmi hektický a průjezd těmito místy velmi složitý.

Čtvrtá etapa přijde na řadu v příštím roce

Únor – září 2025. Poslední čtvrtou a časově nejdelší etapou budou opravy na úseku mezi Zmrzlinárnou a Velkými Valy. Právě v těchto místech by se situace s parkováním měla proměnit velmi zásadně, a také úprava chodníků bude vyžadovat značnou pozornost. Na pozoru se tak po sedm měsíců budou muset mít ti, kdo zamíří do kina nebo do sousední Sokolovny.

close Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Opravy Tyršovy ulice se budou týkat úseku od náměstí až po odbočku na sídliště.

Bezpečí chodců

Proč město k tak razantní rekonstrukci frekventované třídy přistoupilo? Podle místostarosty Zdeňka Vocáska je projekt potřebný z důvodu zajištění bezpečné dopravní trasy pro chodce z lokalit s rodinnou výstavbou do centra města a širšího okolí. Jinými slovy, zlepšit se má trasa nejen pro chodce mezi sídlištěm a náměstím. „V dotčeném místě se nachází chodníky, které musí zajistit chodcům bezpečnost vzhledem k vysoké intenzitě automobilové dopravy. Současný stav chodníků není vzhledem k předchozím zásahům při údržbě sítí a překopům dobrý,“ poznamenal místostarosta.

Město chce na projekt využít dotace. Vypsaná dotační výzva by pomohla pokrýt až 85 procent výdajů na rekonstrukci chodníků po obou stranách ulice. „Jdeme cestou vícezdrojového financování, neboť předpokládaná cena je 30 milionů,“ uvedl Vocásek už loni na podzim, kdy město o chystaných opravách poprvé informovalo veřejnost.