Nymburský deník udělal stručnou inventuru toho, co se za poslední čtyři roky zdařilo 
a co naopak čeká nové zastupitele, kteří vzejdou z podzimních komunálních voleb.

Palčivým problémem od začátku letošního roku je výroba zinkovny AZOS na nymburském Zálabí, která obtěžuje svým zápachem celé široké okolí. První chyba byla, že radnice nedokázala zabránit, aby se firma tohoto typu dostala do těsné blízkosti rodinných domů.

Velkým problémem posledních let v Nymburce je jednoznačně doprava. Je to dáno historickým rozmístěním obytné části města, která je rozdělena oběma toky Valů a na severu města železničním uzlem. V posledních čtyřech letech se zastupitelé 
a radní města snažili přijít 
s několika projekty, které by situaci ve městě zlepšily. Ty byly zpracovány do Generelu města schváleného v březnu 2012. V první řadě je to vytěsnění tranzitní dopravy z centra, vybudování nových parkovacích míst před nádražím ČD, vybudování kruhových objezdů na Boleslavské třídě 
a oprava několika páteřních komunikací.
V případě vytěsnění kamionů z města se úkol zdařil napůl. Silnice 1. třídy č. 38 z Mladé Boleslavi na Kolín vedla ještě do nedávna přes centrum města, nyní je vedena po obchvatu a kamiony už město objíždí po něm. Vyhnat kamiony z města se ovšem zřejmě nepodaří nikdy, protože příjezd od Lysé nad Labem je bohužel nutný na křižovatku 
u městského bazénu, odkud se po Boleslavské třídě dostanou na obchvat.

Vybudovat kruhové objezdy na Boleslavské se doposud nepodařilo, stejně tak přestavba prostoru před nádražím, kde mělo vzniknout 30 nových parkovacích míst.

Během posledních dvou let město opravilo několik páteřních komunikací. Nový kabát získala Komenského ulice, celkové rekonstrukce se dočkala i nejdůležitější ulice na sídlišti Letců R.A.F. Město také začalo řešit energetickou úsporu, opravy se například dočkaly mateřské školky a panelové domy na sídlišti, nemocnice má nová okna. Město zřídilo energetický audit pro své obyvatele.

V letošním roce byla opravena opěrná zeď Velkých Valů.

Kdo u nás 4 roky vládl

Starosta: Miloš Petera (ČSSD)
Místostarostové: Zdeněk Vocásek (ODS)
Pavel Fojtík (TOP 09)
Zastupitelé: Jiří Kuhn, Markéta Literová, Šárka Janíková (Volba pro Nymburk), Aleš Toman, Jiří Petíra, Pavel Novák, Zdeněk Vocásek (ODS), Věra Beranová, Petr Šmíd (KSČM), Tomáš Omáčka, Jan Ritter (Nymburští demokraté), Vladimír marek, Félix Nzhabato, Miloš Petera, Věra Janišová, Tomáš Mach (ČSSD), Pavel Fojtík, Aleš Omáčka, Ilona Drahotová, Marek Velechovský, Karel Dáňa (TOP 09).