Stavba bazénu je už na spadnutí a stejně tak by brzy měla začít rekonstrukce zimního stadionu. Navíc chce město upravit i lokalitu po bývalém hřbitově, z nějž zbyly dvě hrobové kaple a náhrobek stavitele Gustava Červinky. „Město chce pokračovat v obnově tohoto prostoru a po opravě náhrobku přistoupí k záchranně jedné z kaplí,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Relaxační zóna

Radnice chce v příštích letech obnovit prostor někdejšího hřbitova tak, aby sloužil jako místo k relaxaci a odpočinku návštěvníků bazénu a zimního stadionu. Bližší podrobnosti k proměně zatím upřesněny nebyly.

„Máme v plánu také revitalizovat okolí kostela a na místě, které sousedí se zimním stadionem a budoucím plaveckým bazénem, vytvořit důstojný veřejný prostor, který bude sloužit nejen k relaxaci místních i budoucích návštěvníků obou sportovních zařízení,“ konstatovala Tichá.

Na zrušeném hřbitově kromě kostelíka svatého Jiří zbyly už jen tři připomínky toho, že to bývalo pietní místo. Dvě hrobové kaple rodin Červinkových a Tuzarových a už zmíněný náhrobek stavitele Červinky.

„Všechny tři připomínky existence bývalého pietního místa byly ve velmi špatném stavu a již dlouho volaly po záchraně. Jako první jsme opravili náhrobek Gustava Červinky a přesunuli jej na vhodnější místo. Letos přistoupíme k záchraně hrobky rodiny Červinků, takzvané hrobky antického stylu, na kterou máme připravený projekt z roku 2019,“ vysvětlila místostarostka.

Podle jejích slov bude v příštím roce následovat oprava hrobky rodiny Tuzarových.

O zrušeném hřbitově u zimního stadionu
Hřbitov na takzvaném Svatojiřském předměstí sloužil podle historických pramenů jako hlavní místo pohřbívání již v polovině 16. století. Koncem 18. století se ukázalo, že jeho kapacita nestačí a v roce 1894 byl založen nový hřbitov v Drahelicích. I přes řadu protestů rozhodl v roce 1963 Městský národní výbor v Nymburce o zrušení hřbitova. Na místě zůstala zachována pouze hrobka rodiny Tuzarových, hrobka rodiny Červinků a náhrobek inženýra Červinky. Další cenné náhrobky byly umístěny v areálu Starého děkanství.