Vykáceno bylo také šest stromů, které rostly podél cesty mezi lávkou a hřištěm. Z okolí by se na místo kvůli zákazovým značkám chodci ani cyklisté neměli dostat. V neděli však Deník na místě viděl několik osob využívajících klasickou a zatím stavbou nepřerušenou trasu přesto zaregistrovali.

Zákazové značky jsou umístěny při vjezdu na cyklostezku z parkoviště pod Eliškou vedle hlavního vjezdu do sídla poříční policie. Dále při příchodu z uličky od Základní školy Komenského a z opačné strany u železničního mostu.

Objížďka pro cyklisty

Cyklisté, kteří Nymburkem pouze projíždějí, musejí přejet Labe a využít levobřežní cyklostezku. Ve směru od hydroelektrárny a kamenného mostu ideálně zahnou přes novou lávku pro pěší a cyklisty a pokračují k pivovaru, kde se po železničním mostě mohou na pravý břeh vrátit. Stejně to platí i v opačném směru.

Prvním viditelným krokem má být odstranění mostku přes Velké Valy. Město dříve deklarovalo, že by k tomu mělo dojít ještě v únoru. Je tak pravděpodobné, že práce na odstranění staré konstrukce přijdou na řadu každým dnem. „Na místě původní lávky bude vybudována lávka nová, která bude tvořena rozpěrkovou konstrukcí a ozdobena zavěšenými křídly s ocelovým zábradlím,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Na tomto místě na poděbradském Žižkově má vyrůst nový lékařský dům.
Na Žižkově má vyrůst lékařský dům. Město souhlasí, ale nechce tři patra

Začne také stavba nové přeložky cyklostezky. V praxi to bude znamenat, že nově cyklisté po přejetí lávky nezahnou doleva na úzkou cestu podél zbylé části Velkých Valů a podél sportovišť a pak pravoúhle doprava na širokou cyklostezku podél Labe.

Nově si tuto trasu zkrátí a vznikne šikmá spojnice od mostku až k cyklostezce u Labe přes nyní už zrušené asfaltové hřiště. Na místě druhého hřiště vznikne klidový kout, kde se počítá s herními prvky pro děti a také přístupem k vodě. Nová spojka bude mít ještě jeden vybočující pruh vpravo, který povede kolem nového skateparku k novému multifunkčnímu hřišti.

Hřiště a skatepark

Za skateparkem vznikne nové hřiště určené pro více sportů. „Plánované víceúčelové hřiště o rozměrech 36 × 18 metrů bude vyhovovat sportům jako je volejbal, basketbal, tenis, nohejbal, malá kopaná, badminton a další,“ píše se o hřišti na stránkách města. Posledním bodem rekonstrukce celého prostoru se stane stavba nového skateparku. Bude na větší ploše, než je dnes a půjde o železobetonový celek. Jeho součástí bude velký bazén a řada překážek. Podle koncepce má být určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce.

Skatepark bude ze všech nových prvků u hasičského hřiště nejdražší. Má vyjít na 7,2 milionu korun. Víceúčelové hřiště vyjde na 3 miliony a vybudování nové přeložky cyklostezky na 2,5 milionu. Nová lávka přes Velké Valy pak bude stát 5,9 milionů korun.