Město za pročištění a vykácení starých stromů či náletových keřů plus sázení nových stromů zaplatí firmě přes 2 miliony korun. Aktuální úpravy aleje u cyklostezky se týkají především místa kolem dětského hřiště u odbočky do Drahelic, a dále směrem k městu pod Labskými terasami.

„Na tuto lokalitu navazují okolní plochy se zastoupením především náletových stromů a keřů, jedná se především o vrby bílé. Stávající mladé stromy, které se na místě nacházejí, budou odborně arboristicky ošetřeny, případně ponechány bez zásahu,“ uvedla Marta Svobodová, mluvčí radnice. Na místě bude ponechána i jedna stará vrba. Jedná se doupný strom s množstvím hnízdních dutin. „Tento strom bude pouze ošetřen a stabilizován. Jedná se o biologicky velmi hodnotnou dřevinu, která tvoří životní a hnízdní prostor pro mnoho živočichů, bude tedy zachována,“ doplnila Svobodová.

Kromě kácení bude firma také prořezávat, a především v rámci celé aleje podél Labe sázet stromy nové. To potvrdil místostarosta Bořek Černý. „Předmětem veřejné zakázky je provedení bezpečnostních řezů a výsadba nových stromů v topolové aleji směrem na Drahelice. V celé ploše aleje je navržena výsadba 158 kusů listnatých stromů,“ konstatoval Černý.

Další stromy pak vysadí mezi tréninkovým fotbalovým hřištěm a sportovištěm pro házenou a tenis na Vesláku. V této části města nedávno padly vzrostlé jasany kvůli hrozícímu pádu, a tedy bezpečnosti lidí pohybujících se v jejich blízkosti při sportování. „Na Vesláku je plánováno vysadit 49 kusů nových listnatých a jehličnatých stromů, které odpovídajícím způsobem ozelení plochu po provedeném kácení stávajících jasanů. Zelený porost vytvoří clonu mezi jednotlivými sportovními a rekreačními areály,“ řekl místostarosta. Kromě toho by v novém porostu měly vzniknout příznivé podmínky pro život drobných živočichů.

Výsadba stromů bude rozdělena do dvou etap – jarní a podzimní. Celkem by výsadba neměla trvat déle než 12 až 14 týdnů.