Nymburk nechal vypracovat posudek, který počítá s navýšením o dvě podlaží u vstupní budovy s halou a šatnami. Ta by se tak dostala do stejné výšky jako zbývající křídla školy. Cílem je samozřejmě navýšení počtu žáků, kteří budou moci v budoucnosti školu navštěvovat.

O kroku Rady města informoval na sociální sítí radní Zdeněk Vocásek. „Rada města zadala zpracování stavebně technického průzkumu ZŠ Letců R.A.F. Tento posudek bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu a zkapacitnění školy,“ uvedl radní. Zpracování stavebně technického posouzení budov školy bude obsahovat i statické posouzení objektů vybraných pro případnou nástavbu budov.

„Vhodným objektem se nabízí jednopodlažní vstupní hala se šatnami s možností nástavby dvou pater s výškovým kopírováním ostatních pavilonů družiny, I. a II. stupně s prostupností pavilonů na jednotlivých podlažích,“ vysvětlil Vocásek, který návrh předložil na květnovém jednání školské rady.

Zhotovitelem posudku bude Boleslav Březina, autorizovaný inženýr pro geotechniku, zkoušení a diagnostiku staveb. Náklady na vyhotovení posudku vyjdou na 722 tisíc korun.

Základní kámen školy byl položen 6. října 1972 a 27. srpna 1976 byla slavnostně otevřena. Na včasném otevření školy se podíleli budoucí učitelé i rodiče příštích žáků, kteří společně odpracovali 6 547 hodin. Prvním ředitelem byl jmenován Jan Jakl. V současné době vede školu už 21 let ředitel Jiří Cabrnoch. Součástí školy je také školní družina a jídelna. Pod školu spadají také mateřské školky U Pejska a kočičky, Větrník a Adélka.

Základní škola má devět ročníků rozdělených na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 1. – 5. a druhý stupeň 6. – 9. ročníkem. V současné době je kapacita školy 650 žáků, školní družina má kapacitu 180 dětí a mateřské školy 363 dětí.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.