Problém se zápachem na nymburském Zálabí je stále jedním z hlavních problémů, které se město snaží řešit. Koncem roku uspořádala radnice schůzku s hygieniky, se zástupci úřadu práce, cizinecké policie a vedoucích odborů městského úřadu.

Z výsledků setkání je jasné, že vše, co se děje kolem zinkovny AZOS, která je podle mnohých jasným zdrojem zmiňovaného zápachu, není úplně v pořádku.

Hygienici například požadovali po kolaudaci a zkušebním provozu měření hluku, inhalačních expozic chemických látek v pracovním prostředí případně předložit doklady o měření a seřízení instalované vzduchotechniky. „Dodnes neobdrželi žádné potvrzení, že firma má kolaudační rozhodnutí, a že proběhl zkušební provoz," sdělilo vedení města. Úřad práce má od firmy evidenční kartu z dubna 2014, přitom v AZOSu se střídají agenturní zaměstnanci.

„Cizinecká policie potvrdila, že v areálu firmy provedla kontrolu zaměstnávání cizinců, přičemž zjistila, že se tam nachází přibližně 80 cizinců, převážně z Ukrajiny, z toho asi 30 cizinců bylo bez povolení k pobytu. Jde samozřejmě o agenturní zaměstnance. Z jednání vyplynulo, že v podstatě každá státní instituce má negativní zkušenost s firmou AZOS," uvedli starosta Pavel Fojtík a místostarostka Adriena Gabrielová.

Mluvčí společnosti AZOS Karel Samec upozornil, že firma s městem nastolila jiný způsob komunikace. Podle nej se záležitosti projednávají napřímo, tedy jinak, než bylo dříve zvykem. „Alespoň z naší strany tedy ano. Proto ani nyní, kdy navíc mezi oběma stranami pokračuje soudní spor, opravdu nechceme městu přes média něco sdělovat či vyvracet a situaci vyostřovat. Nikdy jsme neměli a nemáme problém odpovědět zástupcům města Nymburk přímo, ať už na věci týkající se například přesných počtů zaměstnanců, včetně těch agenturních, nebo jiné agendy," reagoval na setkání a zjištěné nedostatky Karel Samec. Město avizovalo, že bude i nadále v mapování spolupráce AZOSu se stáními institucemi pokračovat. Na konec ledna chce pozvat hasiče a Oblastní inspektorát práce.