Město chce pronajmout bývalé dětské oddělení v areálu nemocnice. Pokud se domluví se zájemcem, ten tu zřídí 25 lůžek intenzivní péče.

„V pronajatých prostorech chce zájemce zřídit 15 lůžek následné intenzivní péče 
a 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Smlouva bude uzavřena na dvacet let," řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Výše ročního nájemného je podle něj 3,1 milionu korun. Smlouva dále stanoví, že nájemce složí kauci ve výši 4 miliony korun a pronajaté prostory na vlastní náklady zrekonstruuje a vybaví. Předpokládaná cena rekonstrukce je dvacet milionů korun, dalších osmnáct milionů bude stát samotné vybavení pracoviště.

Nemocnice Nymburk navíc usiluje o získání čtyřiceti lůžek následné péče, které jsou obdobou LDN.

„Jednání se zdravotními pojišťovnami stále běží. Město ve spolupráci s nemocnicí dále připravuje rekonstrukci interního oddělení. Radní také schválili zhotovitele na výměnu oken v pavilonu D. Zakázku v hodnotě přes 436 tisíc korun bude realizovat společnost z Hradce Králové," uvedl místostarosta.

Pronájem pavilonu dětského oddělení by tak mohl vést ke stabilizaci hospodaření nymburské nemocnice. 

Vznikem 25 lůžek rozhodně nedojde k jakémukoliv omezení poskytované péče, neboť tento pavilon nebyl již šest let využíván. „Jeho eventuální použití pro lůžka následné péče je z důvodů vysokých investičních a provozních nákladů pro město ekonomicky nevýhodné," doplnil místostarosta Zdeněk Vocásek.