„Přítomní se seznámili s podobou bazénu, etapizací výstavby, financováním a základní ekonomickou rozvahou. Po jednáních zastupitelů bude následovat představení studie veřejnosti a vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Podle vedení města je žádoucí, aby každý ze zastupitelů znal podrobnosti, mohl vznést v pracovním a tvůrčím duchu všechny své připomínky a dostal odpovědi na otázky. Stejně tak se jedná o citlivé téma pro nymburskou veřejnost, jež na moderní bazén čeká řadu let. „Jsme si vědomi toho, že ačkoli jsme výstavbu nového bazénu v lokalitě u zimního stadionu odhlasovali v zastupitelstvu, musíme i nadále o jeho podobě a výstavbě jednat všichni společně,“ řekl starosta Tomáš Mach. Podle jeho slov by ideálním výsledkem byla shoda v důležitých bodech. Proto přizvalo vedení města k práci na studii i opozičního zastupitele a architekta Jana Rittera.

Jednání trvalo téměř dvě hodiny. Projektanti ze společnosti BfB studio představili studii budoucí podoby bazénu a předložili odhad vstupní investice i plán provozních výdajů. „Právě ten se stal cílem mnoha otázek, dotazy padaly korektní a věcné, vycházely z praktických zkušeností. Co se vzhledu a technických parametrů bazénu týká, neměli přítomní připomínky,“ konstatoval mluvčí radnice.

Chybět nemá ani tobogán

Radnice má do budoucna velké plány s rozšířením služeb kolem chystaného projektu. Podle vedení města je pozitivem projektu lokace na břehu řeky, která umožní dostatečný počet parkovacích míst, předpokládá možné rozšíření v budoucnosti například o venkovní bazén a saunový svět. Dále nabízí možnost propojení se zimním stadionem a návaznost na cyklostezku. Důležité je přímé využití upravené říční vody, které znamená značné úspory v provozních nákladech. V plánech nechybí šest drah, které svými parametry vyhovují požadavkům plaveckých oddílů, wellness, dětský bazén, 90 metrů dlouhý tobogán a relaxační bazén s průplavem do venkovního prostoru. Dlouhou životnost a malé požadavky na údržbu bazénových van má zajistit fakt, že budou zhotoveny z nerezu.

Podle starosty chtějí bazén všichni a pracovní setkání se neslo v duchu věcné debaty. „Jde o největší investici v novodobých dějinách našeho města a měla by být společným projektem nás všech. Široká shoda v zastupitelstvu je žádoucí, cíl máme společný. Konečně otevřít pěkný nový bazén,” dodal závěrem starosta.

Zatím však ze strany radnice nebyly po jednání zveřejněny žádné bližší údaje, které by se týkaly nákladů na výstavbu nebo termínů zahájení skutečné stavby, či případného otevření bazénu. Druhá pracovní porada je plánována na středu 22. července a opět jsou zváni všichni zastupitelé města a projektanti.