Podle starosty Tomáše Macha město chce, aby firma co nejdříve zastavila provoz. „Je to kvůli nesplněným podmínkám, které jsme uváděli. Nemají kolaudační rozhodnutí ani zkušební provoz, takže provozují jen na základě vydaných podmínek EIA," řekl Mach.

AZOS tvrdí, že postupuje podle správních řízení a stavebního zákona. „Informaci 
o žalobě města Nymburk proti společnosti AZOS CZ jsme dosud oficiálně neobdrželi. Navíc když vezmeme v potaz často rozporuplná a nepřesná vyjádření pana starosty Macha 
k problematice, těžko se pak lze k tomuto kroku nějak vyjadřovat. My stále chceme 
s městem (panem starostou) jednat přímo. Jsme přesvědčeni, že jedině tak se podaří najít cestu k nějakému konsenzu. Co se týká aktuální situace, tak firma nyní postupuje v souladu s pokyny správních řízení a v dikci stavebního zákona," uvedl mediální zástupce firmy Karel Samec.

Závod už kontrolovala například Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která tam nenašla žádná pochybení. „Informaci o tom, že firma AZOS má veškerá povolení nutná a potřebná k provozu, inspektorům ČIŽP na stavebním úřadě Nymburk sdělila referentka odboru s tím, že je ale v tuto chvíli inspektorům úřad nemůže předložit, protože celá složka je na krajském úřadu k prošetření," řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha Václav Beroušek. Inspekce ve svém protokolu po květnové kontrole dále uvedla, že firma AZOS inspektorům předložila kolaudační rozhodnutí z roku 1965. V té době ale v areálu byla jiná firma. „To je stejné, jako kdybych měl po dědečkovi kovárnu a nyní bych v té stodole vyráběl karoserie aut," řekl ČTK právní zástupce města Bohuslav Sedlatý. Poukázal i na to, že firma sice má integrované povolení, které je zárukou používání zařízení vrcholné kvality z hlediska odbourávání škodlivých látek, ale zároveň jsou v závodu okna, kterými dělníci mohou větrat, 
a vypouštět tak škodliviny ven.