Obnova pomníku v Drahelicích byla pod bedlivým dohledem památkářů dokončena v říjnu a město za ni zaplatilo necelých 90 tisíc korun.

Autorem působivého sousoší z roku 1920 byl místní umělec František Přítel, působivou figurální kompozici tvoří ležící padlý ve stylizované skále, nad nímž truchlí žena s dítětem v náručí.

„Značně poškozená a cenná sochařská památka byla před náročným čištěním zpevněna, následně ošetřena přípravkem proti řasám a mechům, které výrazně přispívají k degradaci kamene. Restaurátor Josef Faltus citlivě doplnil erodované povrchy tak, aby konečný vzhled památníku vytvářel dojem ušlechtilého stáří. Na závěr opravil schodišťové stupně, černou barvou opravil písmo a aplikoval nástřik, který dílo ochrání před působením vlhkosti,“ podrobně popsala vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Markéta Tomčíková.

Město dále za finanční podpory Ministerstva kultury ČR postupně restauruje náhrobky ze hřbitova u kostela sv. Jiří. Sochy a pomníky jsou nyní umístěné v areálu Starého děkanství.

Letos prošly ozdravnou kúrou sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Křtitele, náhrobek z hořického pískovce v podobě truchlícího anděla a náhrobek rodiny Koníčkovy.