Když vynesla soudkyně Hana Zdeňková na posledním červnovém stání rozsudek, který byl ve prospěch zinkovny AZOS, sdělil právní zástupce města Bohuslav Sedlatý, že se město určitě odvolá ke krajskému soudu.

Město ovšem pokračuje i v dalších aktivitách, které mají vést k zastavení provozu zinkovny. Obyvatelé v jejím okolí si od začátku spuštění provozu stěžují na obtěžující zápach.

Místostarostka Adriena Gabrielová podala zastupitelům novou informaci, že se jí dostal do ruky protokol z krajské kontroly v provozu. „Ta zjistila, že společnost nevede provozní řád tak, jak by měl," uvedla Gabrielová s tím, že protokol obsahuje další pochybení ze strany firmy. „Bylo otevřeno správní řízení, ve kterém bude AZOSu uložena pokuta," sdělila místostarostka. Na dotaz Zdeňka Vocáska, jaký bude další postup města, odpověděla, že zinkovna má pochybení odstranit. „Pokud je odstraní, nedá se integrované povolení napadnout, pokud je neodstraní, pak je to na jeho odebrání," vysvětlila Adriena Gabrielová s tím, že město chystá další kroky, o kterých zatím nechce veřejně mluvit.

Starosta Fojtík vysvětlil, proč soudkyně rozhodla tak, jak rozhodla: „Paní soudkyně řekla, že bude respektovat rozhodnutí vyššího orgánu," řekl Fojtík. Podle něj soudci nižší instance spoléhají na to, že bude následovat odvolání.