Firma Strabag svoji žádost zdůvodnila pozdržením prací kvůli nařízení vlády a zčásti i kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. Žádost byla podána krátce před termínem předání díla. Důvodem zpoždění má být týdenní zastavení prací z března letošního roku.

Letos 16. března na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření v souvislosti s koronavirem byla stavba lávky pozastavena a práce byly obnoveny až 23. března, což dokládá záznam ze stavebního deníku. Firma Strabag zažádala až ke konci smluvního termínu dokončení stavby o prodloužení termínu plnění o dobu trvání krizového opatření a o dny, po které nebylo možné práce provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

„Pozdržení termínu z důvodu karantény chápeme, to se opravdu mohlo stát každému,“ upřesňuje svůj postoj k žádosti starosta Tomáš Mach. „Ostatní důvody zdržení ale nechceme akceptovat bez vyjádření právní kanceláře města. Myslím, že v současné dopravní situaci města není shovívavost na místě,“ uvedl starosta.

Rada města proto dodatek smlouvy, který by byl souhlasem se zpožděným dokončením díla, odmítla schválit. Nechala si tak prostor k případnému vymáhání sankcí za prodlevu.