Nový úsek naváže na stávající cyklostezku směrem ke Sportcentru a do Kovanic, na níž bude také položen nový povrch. Cyklisté budou mít ztíženou situaci od půlky dubna až do prvních týdnů příštího roku, kdy se počítá s ukončením oprav.

Důvodem vybudování nové části cyklostezky pod kamenným mostem je to, aby právě cyklisté a chodci nemuseli přecházet silnici před restaurací U Kocoura, kde je za mostem často silný provoz. „Především z důvodu bezpečnosti pro pěší i cyklisty bude na levém břehu Labe vybudována stezka s přemostěním Starého Labe,“ potvrdil starosta Tomáš Mach.

Cyklisté pouze projíždějící Nymburkem nebudou moci několik měsíců využívat cyklostezku mezi železničním mostem a novou lávkou přes Labe ani na jednom břehu. Zatímco na frekventovanější pravé straně souběžně dochází k budování nové přeložky části cyklostezky, a také nových sportovišť a skateparku, na levé straně to bude zmíněná pokládka nového povrchu a budování dalších částí. Tento úsek bude možné objet ulicí Na Bělidlech kolem restaurace Žofín a Hrabalovy vily, a napojit se na trasu znovu u pivovaru.

Kromě toho budou práce na levé straně rozděleny do devíti etap. Tak, aby omezení byla co nejmenší a nejkratší. Navíc postup prací bude záviset také na jedné zásadní okolnosti: na výšce vodní hladiny Labe.

Stavební práce budou zahájeny v polovině dubna a začnou v ulici Na Bělidlech u Hrabalova posezení. Pokračovat budou směrem k mostu a dále na hranici katastrálních území Nymburka a Kovanic.

Stezka v celé délce vede po levém břehu Labe z velké části v těsné blízkosti řeky. V částech, kde už cyklostezka nyní vede, bude opraven povrch, který je navržen z asfaltobetonu. Úsek před přemostěním Starého Labe bude z betonové dlažby a přemostění Starého Labe bude tvořeno lávkou z kompozitního materiálu šedé barvy v délce 11,5 metru. „Vše bylo navrženo s ohledem na bezpečnost pěších i cyklistů, a také s ohledem na prostředí a přírodu kolem,“ uvedla mluvčí radnice Marta Svobodová.

Celková délka opravované stezky je více než 2 kilometry a šířka stezky je v rozmezí 2,5 – 3,5 metru.