Čtrnáctidenní prodleva oproti plánu, která existuje na současné stavbě, však nebyla způsobena jinde uloženými kabely v zemi, jako v prvním případě, ani problémy se samotnou kvalitou a rychlostí práce. Jedná se spíš o byrokratický problém. Prvním dnem stavby je totiž oficiálně zapsán 6. duben, jenže uzavírka křižovatky a s tím i stavební práce fakticky začaly až 21. dubna.

To potvrdil i náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Kupka, který byl na kontrolním dnu v Nymburce přítomen. „Nyní se jedná o zpoždění kvůli vystavení dopravně inženýrského opatření. Stavba byla zahájena po zimní technologické přestávce 6. dubna, a to standardně zápisem do stavebního deníku. Práce se však rozeběhly až o 14 dní později. Samozřejmě tlačíme na to, aby zhotovitel časovou ztrátu dohnal a zaznamenali jsme jeho příslib, že pro to udělá všechno,“ uvedl pro Deník náměstek hejtmanky.

Podle jeho slov bylo se zhotovitelem stavby, firmou Mage, domluveno vyhotovení podrobného harmonogramu, který bude kraj sledovat. „Počítáme se smluvním termínem dokončení nejpozději do 30. července letošního roku,“ potvrdil Martin Kupka. Kraj jako hlavní investor a zadavatel díla také odmítl převzít jako hotovou stavbu už využívaný první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn. Je údajně nekvalitní a už nyní se na něm projevují první závady.

Kraj požaduje po firmě opravy

„Jedná se o již patrné výtluky, propadlé šachetní poklopy, dále se postupně ukazují vady v pokládce asfaltových směsí. Pojezdový prstenec okružní křižovatky vykazuje poruchy v zádlažbě,“ vyjmenoval objevené nedostatky náměstek hejtmanky. Proto zatím kraj první kruhový objezd jako dokončenou stavbu nepřevzal a požaduje na firmě provedení oprav. Zda by tím byl znovu omezen provoz i na tomto kruhovém objezdu, zatím není jasné.

„Zhotovitel má podepsanou Smlouvu o dílo na stavbu jako celek, tudíž nedostatky musí být odstraněny nejpozději do konce smluvního termínu, tedy do konce července. Nicméně usilujeme o to, aby byly vady opraveny co nejdříve a s co nejmenším omezením současné dopravy na okružní křižovatce,“ vysvětlil Martin Kupka.

Pokud nebudou opraveny, kraj podle jeho slov dílo nepřevezmeme a bude uplatňovat sankce z prodlení. „Kvalitu dalších prací budeme samozřejmě sledovat stejně pozorně,“ doplnil náměstek zodpovědný za dopravu v kraji.

První kruhový objezd řidičům slouží od 24. listopadu. Původně měly být oba kruhové objezdy hotové už loni v září, ale komplikace s přeložkami sítí na stavbě první křižovatky práce prodloužily tak, že první okruh byl zprovozněn až v závěru loňského listopadu, na druhém se bude pracovat do konce léta.