Nymburské krematorium je ve špatném stavu a akutně potřebuje rekonstrukci. Nejen opravy technického rázu, ale také přeměnu některých částí kvůli své funkčnosti. To vše samozřejmě s ohledem na to, že se jedná o národní kulturní památku.

Město proto přímo oslovilo architekta Tomáše Podrázského, který má za sebou oceňované a velmi netradiční úpravy hřbitova v Pátku u Poděbrad. Žádosti o dotace na projekt úprav krematoria a samotného hřbitova totiž bude možné podávat od ledna příštího roku a čas na zpracování studie a projektu je tak velmi omezený. Proto rada města schválila výjimku a město nebude vypisovat výběrové řízení. Oslovený architekt městu zatím nastínil, v jakém duchu by měly být úpravy provedeny.

Krematorium

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska je budova krematoria ve špatném stavu. „Vyžaduje kompletní rekonstrukci, a to nejen po technologické, ale hlavně po provozní stránce. Jde o samotnou organizaci obřadů. Je nutné upravit prostory pro pozůstalé, výstav těla, prostory pro obřadníky, přestěhování a vytvoření kolumbária i úpravu veřejných WC,“ uvedl Vocásek.

O konkrétnějších úpravách mluví i první úvahy architekta Podrázského. „Dispozice interiéru bude upravena, aby umožnila kvalitní pohyb smutečních hostů, administrativního personálu i personálu provozní části. Detailně bude řešen interiér hlavního sálu, provozu smutečních hostů a dalších prostor přístupných veřejnosti. V interiéru hlavního sálu bude cílem vizuálně se přiblížit původnímu vzhledu z doby vzniku a případně jej doplnit o soudobé prvky ve velmi decentní míře. Hlavní stropní svítidlo by mohlo být navrženo ve spolupráci s kvalitním současným umělcem,“ píše architekt.

Další veřejně přístupné prostory by podle něj měly být navrženy v decentním současném stylu, který by na sebe neměl strhávat pozornost, ale zároveň by měl vytvořit příjemný prostor pro smuteční hosty.

Podle místostarosty by měla být zpracována studie nejen na samotný objekt krematoria (interiéry a exteriéry), ale i na objekt hřbitovní správy, oplocení, přípravu informačního systému, koncept budoucího rozvoje hřbitova, návrh nového kolumbária a řešení nevyhovující rozptylové loučky. „Je třeba vypracovat kompletní studii. Samotná rekonstrukce může být pak řešena po etapách,“ doplnil Vocásek.

Komplexní studii by měl Tomáš Podrázský vypracovat za necelých 400 tisíc korun. Navrhuje změny například právě u objektu hřbitovní správy hned u hlavního vchodu. „Zde by bylo dobré situovat vrátnici, recepci nebo prostě první místo, kde lidé přijdou do kontaktu s personálem při prvním příchodu. Zbytek administrativního provozu minimálně co se týče krematoria by bylo dobré umístit do samotného krematoria. (…) Osobně cítím, že u hlavního vstupu by mělo být umístěno hlavní WC pro celý areál - tudy lidé přicházejí a odcházejí a člověk by to zde očekával. V krematoriu bude nějaké menší WC také,“ navrhuje Podrázský.

Kolumbárium ne jako paneláky

V rámci změn na hřbitově se počítám s novým trasováním cest či s novým rozložením hřbitovních míst. Podle architekta stojí za úvahu i přesunutí technického dvora dál od krematoria, „kde dvůr působí nepatřičně a je v tvrdém konfliktu s pietní funkcí prostoru kolem krematoria.“

Vzniknout by měl i nový informační systém složený z orientačních a prezentačních tabulí. „Kromě základní prezentace historie národní kulturní památky krematoria by se hodilo navrhnout i esteticky kvalitní a jednotný systém orientačních tabulí, map a popisek, který by byl sladěný a jednotný pro celý areál včetně návaznosti do interiéru krematoria,“ navrhuje architekt.

Zásadní by pak měl být přesun kolumbária. „Bude třeba nalézt kompromis mezi požadovanou kapacitou a tím, aby kolumbária nevypadala jako paneláky. Nabízí se třeba poloha za krematoriem mezi stromy naproti zadnímu provoznímu vstupu do krematoria. S možností rozšíření kapacity směrem na východ nebo do prostoru stávajícího technického dvora,“ uvažuje Podrázský.

Proměnou projde také rozptylová loučka. Bude třeba vyřešit prostor pro pokládku svíček, věnců a květin. „Uvažuji o zapojení kvalitního současného umělce, který by místo doplnil uměleckým dílem. Součástí návrhu bude i malé výběrové řízení a komunikace s potenciálními umělci,“ uvedl architekt.

Nakonec by změnou mělo projít i samotné oplocení hřbitova. To by mělo být barevně sjednocené a zvažovat se bude i úprava vrat.

Důležitá dotace

Rada města už schválila uzavření smlouvy na zpracování architektonické studie s Tomášem Podrázským. Zároveň pověřila odbor investic a rozvoje přípravou smlouvy o samotném díle a zajištěním projektanta pro zpracování projektové dokumentace.

Zásadním bodem pak bude získání dotace. Tentýž radniční odbor byl pověřen zpracováním žádosti, kterou bude město moci zaslat v lednu příštího roku.