V Nymburce začalo město nabízet popelnice na třídění k jednotlivým domům před dvěma lety na jaře. Pilotní projekt odstartoval v Jankovicích a postupně se rozšiřoval do dalších částí. V těchto dnech dostali do schránek leták obyvatelé centra města, Zálabí, Drahelic a lokality Na Hroudách. Právě tyto části města jsou poslední a měly by se do projektu zapojit během září. Hromadné vydávání nádob se chystá od 6. do 8. září ve jmenovaných lokalitách.

K vydání nádob na tříděný odpad je potřeba registrace na webu města a získání smlouvy o výpůjčce. Na jejím základě a osobním dokladu, ze kterého bude patrný vztah k nemovitosti v dotyčné části města, si pak zájemci mohou nádoby vyzvednout buď v uvedené termíny na výdejních místech, nebo přímo ve sběrném dvoře.

S tím se změní také systém svozu odpadu. Ten komunální se už nebude vyvážet jednou týdně, ale jednou za 14 dnů. A to i v případě, že si obyvatelé nové nádoby na tříděný odpad nevyzvednou. Nádoby s plastem a papírem se budou vyvážet jednou měsíčně, pokaždé však zvlášť v rozmezí 14 dnů. Tedy například popelnice s papírem budou v centru města svezeny poprvé 5. října, podruhé za měsíc 2. listopadu. Plasty svezou poprvé 19. října, podruhé 16. listopadu.

Svozovým dnem pro obě komodity bude středa. Řada lidí už má nějaký čas u domů také hnědou popelnici na bioodpad. Ty se budou svážet jednou týdně vždy v úterý. „Tento systém má za cíl snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, a naopak zvýšení objemu recyklovatelného odpadu. Zároveň je opatřením proti neúměrnému navyšování poplatku za svoz odpadu,“ píše se v letáku podepsaném vedoucím odboru správy městského majetku Jiřím Konhefrem.

Poděbrady: dva tisíce nádob

V Poděbradech se vlastně jedná o to samé. Na dvoře technických služeb bylo připraveno 2 tisíce nádob na papír a 2 tisíce na plasty včetně nápojových kartonů.

Podobně jako v Nymburce je třeba vyřídit na radnici žádost o výpůjčku sběrné nádoby na vytříděný komunální odpad o obsahu nádoby 240 litrů. Samotné nádoby jsou kvůli lepší evidenci očipované. Svážet se bude od 1. září 1x za měsíc.

„Žádáme uživatele, aby sběrné nádoby na tříděný odpad přistavili v den svozu nejpozději do 5.30 hodin k příjezdové komunikaci umožňující průjezd popelářského vozidla,“ doporučují zástupci radnice.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.