Dětská skupina Voděnka je školka s celoročním provozem, která je určena pro děti již od 1 roku věku až do zahájení povinné školní docházky. Má kapacitu 18 dětí a personál slibuje individuální přístup ke každému dítěti. „Školka Voděnka nabídne dětem pobyt venku za každého počasí, prozkoumávání a vycházky po okolí, spontánní hru i řízenou činnost. Budeme si spolu povídat, číst si a vyprávět a nezanedbáme ani rozvoj v pohybové, výtvarné a hudební oblasti. Děti chceme vést rovněž k osvojování základních hygienických, sociálních a dalších návyků,“ uvedla ředitelka školky Lucie Šafránková.

Její výhodou je bezpochyby poloha v historickém centru města bez rušných ulic v okolí. Plocha pro hraní vznikla z bývalé restaurační zahrádky. „Program ve školce chceme dětem zpestřit tematicky zaměřenými výlety do zajímavých míst v okolí. Pravidelně budeme jezdit za zvířátky do ZOO Chleby, vyrazíme poznávat a prozkoumávat les a nebudeme opomíjet ani kulturu včetně návštěv knihovny, či divadla,“ plánuje ředitelka Voděnky.

Školka TGM: úpravy stály přes 2 miliony

Vznik dvou nových tříd ve školce TGM v budově Pentagonu u nádraží si vyžádala situace na Základní škole Václava Havla. Ta totiž potřebovala prostory, v nichž dosud pobývala školka, pro vybudování vlastních tříd pro školáky. Školka tak musela hledat nové prostory. „V roce 2019 se vedení města rozhodlo rozšířit kapacitu mateřské školy v přízemí budovy č. 1130 o dvě nové třídy a přemístit do nich děti ze dvou tříd mateřské školy sídlící v prostorách objektu Základní školy Václava Havla,“ potvrdil starosta Jaroslav Červinka.

Do dvou nových tříd chodí 30 dětí. Potřebný dostatek denního světla byl zajištěn novými světlíky a dalším oknem směrem do parku. Součástí stavebních úprav bylo také vybudování samostatného vstupu do těchto tříd z parkoviště za Pentagonem. Chodba propojuje nové třídy se stávající třídou mateřské školy, přičemž dosavadní kuchyňka bude sloužit pro všechny třídy. Z jedné herny je vyveden únikový východ na volnou terasu vedle vchodu do městského úřadu.

Stavební práce byly zahájeny letos 2. března a dokončeny byly 15. června. Investice vyšla na 2,3 miliony korun.