U první z věžiček, kde k opravě dojde, už stojí lešení. „Současná střešní krytina z řezaného smrkového šindele se již rozpadá, a proto jsme přistoupili k její výměně. Stejně jako již opravené dvě věže dostanou i tyto novou střechu z odolnějšího ručně štípaného modřínového šindele, který se vyznačuje mnohem delší životností. Dojde také na opravu či výměnu poškozených částí krovu a revizi cimbuří mezi věžemi,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Aktuální situace na terase u Elišky.
Za Eliškou už pokládají dlažbu. Nové náměstíčko začíná mít jasné obrysy

Zhotovitelem je společnost Amika first. Cena díla činí 1,6 milionu korun. Zahájení prací se předpokládá každým dnem a termín dokončení je nejpozději do 30. listopadu.

Středověké hradby jsou symbolem města a kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Dokončeny byly kolem roku 1337 a jejich podoba se během staletí proměňovala. Nejvýrazněji počátkem 20. století, kdy romantizující rekonstrukci dochované části městského opevnění provedl architekt Ludvík Lábler.