Zatím tak jde podle radnice vše podle připraveného časového harmonogramu. Pokud bude v očekávané době vybrána firma, která lávku postaví, mohla by být samotná stavba zahájena začátkem léta.

Zatím ovšem radnice nemá potvrzené peníze na projekt. O ty žádala v lednu Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Dotace by měla pokrýt až sto procent nákladů na stavbu. Ty se z původně předpokládaných 40 milionů korun už přehouply přes 100 milionů.

Aktuální je vyhlášení soutěže na dodavatele stavby. Podle všech zákonných lhůt by mohl být zhotovitel znám nejdříve na přelomu dubna a května. To potvrzuje i místostarosta Bořek Černý. „Prozatím nám jde vše podle plánu, máme stavební povolení a nyní je na řadě další úkol, a to najít zhotovitele lávky. Věřím, že vybrat vhodnou stavební firmu se podaří v daném termínu a stavbu nové lávky zahájíme co nejdříve,“ řekl Bořek Černý.

Stavba by mohla začít v létě

Rada města na svém posledním zasedání schválila zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele lávky. Zájemci o výstavbu lávky tak mohou posílat městu své nabídky. Ukončení lhůty pro podávání nabídek se předpokládá během měsíce dubna. Podle průběhu výběrového řízení a zákonných lhůt by mohl být zhotovitel znám nejdříve přelomu dubna a května. „Z výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby také vzejde konečná cena lávky. Samotná výstavba může začít počátkem letošních prázdnin,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Radnice již disponuje pravomocným stavebním povolením a hotovým projektem, odevzdány byly všechny příslušné stupně projektové dokumentace včetně dokumentace pro provádění stavby.

Po lávce přejede i záchranka

Nová lávka bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší. V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze.

Vítězný návrh zpracovala firma Stráský, Hustý a partneři. Jejím jednatelem a zároveň autorem návrhu je projektant Jiří Stráský. Ten je autorem i té původní, která byla v srpnu 2018 stržena kvůli havarijnímu stavu, zejména korozi lan uvnitř konstrukce lávky.

Město žádá o finanční podporu od SFDI, kam byla v lednu podána žádost o finanční příspěvek, který by měl pokrýt až 100 % uznatelných nákladů na výstavbu lávky.