Cyklisté, kteří Nymburkem pouze projíždějí, musejí přejet Labe a využít levobřežní cyklostezku. Ve směru od hydroelektrárny a kamenného mostu ideálně zahnou přes novou lávku pro pěší a cyklisty a pokračují k pivovaru, kde se po železničním mostě mohou na pravý břeh vrátit. Stejně to platí i v opačném směru.

Stavební práce v uzavřeném úseku by měly začít výměnou mostku přes Velké Valy, které pár metrů od místa ústí do Labe. Právě podél Valů a po zatočení doprava podél Labe vedla dosud cyklostezka. Nově povede od mostku šikmo k Labi a má být širší a bezpečnější. V plném proudu jsou také přípravy na stavbu očekávaného skateparku. „V těchto dnech dochází k vyhodnocení nabídek,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.