Přitom vyhledávání nových míst pro stanoviště kontejnerů není jednoduchým procesem. „Byl to poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné aspekty, jako například dostupnost pro vyvážecí techniku, majetkové vztahy a docházkovou vzdálenost. Navýšení počtu míst považuji za nutný krok, aby občané měli co nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. Samozřejmě jsme připraveni zabývat se i případnými připomínkami na umístění sběrných nádob,“ řekl místostarosta Bořek Černý.

Na základě odborných vyhodnocení a také dle požadavku občanů se počet míst v letošním roce rozšíří o nových 21 stanovišť, která přibydou k současným 71 místům. „Cílem je co nejvíce občanům zkrátit docházkovou vzdálenost a tím i dostupnost kontejnerů na tříděný odpad v Nymburce,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice.

Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Navíc rozšiřování stanovišť na tříděný odpad vede k lepším podmínkám při jeho svozu.

Jednotlivá stanoviště byla projednána společně s Technickými službami, a to zejména z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatelé žijící v daných lokalitách. „Některá nová stanoviště jsou již budována, dokončení všech se předpokládá v příštích měsících,“ doplnil Černohous.

Obce jsou za třídění odměňovány od obalové společnosti Eko-kom, autorizované státem. To jim o něco zlevňuje náklady na odpad. Čím víc vytřídí, tím víc dostanou. Tedy pokud budou obyvatelé města více třídit, dostane město více odměn a občanům se zlevní poplatek za odpady. Právě v těchto statistikách v posledních letech Nymburk nikterak nevynikal.

V Nymburce nyní platí poplatek za komunální odpad každá fyzická osoba ve věku 7 – 69 let, která má ve městě trvalý pobyt, a cizinec, který má povolen trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než 90 dnů nebo pobývá přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce. Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 zůstává beze změn, tedy na částce 660 korun. Pro děti do 6 let a seniory nad 70 let je poplatek stanoven se slevou na 500 korun ročně. Úplně osvobozeni od poplatku jsou občané nad 90 let včetně.

Místa, kde přibydou kontejnery

1. 28.října – vedle oplocení COP
2. 28. října – vedle čp 1095
3. Jičínská – vedle řadových garáží
4. Masarykova – vedle štítu čp 901
5. Luční – vedle čp 2443
6. Brigádnická – vedle čp 2622
7. Park v Kolonii – vnitroblok proti čp 993
8. B. Smetany – u křižovatky s ul. Havlíčkova
9. B. Smetany – u křiž. s ul. Palackého
10. Obchodní – u křiž. s ul. Obslužná
11. Petra Bezruče – proti čp 1193
12. Jankova – proti čp 1810
13. U Lidušky – proti čp 1390
14. Kostelní – vedle hraniční zdi
15. Dlabačova – stan. kom odpadu vedle čp 2015
16. Ve Vilách – u křiž. s ul. Prostřední
17. Máchova – u místního nádraží
18. I. Olbrachta – stan. kom odpadu proti čp 1912
19. Dlabačova – stan. kom odpadu vedle čp 2006
20. V kolonii – vedle štítu čp 401
21. Obslužná – u křiž. s ul. Rákosová