Projekt spočívá v zavedení systému svozu tříděného odpadu přímo od domů. Jedná se o pilotní projekt města a technických služeb, který by se měl v první fázi týkat pouze vybrané městské čtvrti. Čtvrť, kde bude projekt zaveden, si vyberou sami občané svým hlasováním v anketě na webu města. Ta už byla spuštěna a zájemci ji najdou ZDE. „Každý občan, který ve vybrané lokalitě projeví zájem se zapojit, dostane k dispozici popelnice na plast a papír,“ potvrdil mluvčí radnice Petr Černohous.

Celý projekt by měl být spuštěn od nového roku a v případě, že se služba osvědčí, budou následovat i další městské části. Poté co budou vybrány dané lokality, mohou technické služby rozvést až 300 kusů speciálních popelnic. K dispozici mají 150 popelnic na plast a 150 na papír.

S tím však bude souviset i omezení vyvážení netříděného, tedy klasického komunálního odpadu. „Technické služby plánují snížení četnosti svozu pro tříděné komodity a současně také snížení frekvence svozu směsného odpadu. Harmonogram svozu však bude upraven dle potřeby,“ uvedl Černohous.

Podle místostarostky Stanislavy Tiché je normální třídit a Nymburáci to samozřejmě vědí. „S ohledem na avizované omezení skládkování komunálních odpadů bylo třeba najít způsob, jak ještě více snížit objem směsného odpadu, a naopak zvýšit podíl recyklovatelného. Právě systém „door to door“, kdy město umožní občanům třídit odpad komfortně přímo u domu, prokazatelně vede k výraznému zlepšení vytříděnosti. Věříme, že se projekt osvědčí a další lokality budou příští rok následovat, “ uvedla Stanislava Tichá.

V krátké době tak jde již o třetí novinku v rámci odpadového hospodaření města. Před několika týdny byly na vybraných lokalitách přistaveny ke kontejnerovým hnízdům speciální nádoby, do nichž lze ukládat použitý kuchyňský olej v uzavřených plastových lahvích. Doslova před několika dny na 25 stáních byly přidány šedé kontejnery, které lze využít ke třídní kovového odpadu, tedy například plechovek od nápojů či hřebíků nebo zátek od lahví.