Setkání, zaměřené na centrum města, zahrnovalo náměstí Přemyslovců, ulice U staré sladovny, Eliščina třída, Tyršova, Hradební a Malé Valy. Na starostu Pavla Fojtíka a další radní čekalo přímo před radnicí asi patnáct lidí, kteří se přišli podělit o své trable.

Starosta připomněl, že všechny poznatky budou zapsány a radnice se bude snažit problémy vyřešit ke spokojenosti občanů.

Zásadní připomínky a postřehy vázaly především k parkování a dopravní situaci v ulicích Hradební a Malé Valy. Jde o úzké ulice s nízkými domy, kde platí jednosměrný provoz. Podle některých obyvatel města by tam však měl být povolen vjezd pouze rezidentům. „Zkuste se posadit k nám domů, řidiči, co tu projíždějí, překračují povolenou rychlost, a nám to duní v celém domě," rozhořčoval se jeden z přítomných občanů. Další si stěžovali na řidiče, kteří tam špatně parkují a ztěžují tím pohyb chodců.

Místostarosta Jan Ritter připomněl, že město pracuje na změně nevyhovujícího dopravního řešení náměstí Přemyslovců a přilehlé lokality. Hned na místě mohli radní občanům slíbit jen výměnu často přehlížené vybledlé dopravní značky, zakazující vjezd do ulice Malé Valy od sokolovny z Tyršovy ulice, nebo rovněž častější kontroly strážníků v centru.

Špatný stav chodníků a úklid vozovek byly předmětem debaty i při druhém setkání, které se konalo o týden později v městské části Habeš. Na setkání s radními dorazilo k hlavnímu nádraží asi šestnáct občanů. Také ti si stěžovali na špatné parkování, zejména kolem nádraží a pošty. Přímo na místě mohli radní přislíbit opravu vyvrácené dopravní značky v ulici M. Koněva.

Co se týká čistoty ulic, trápí obyvatelé mimo jiné nezodpovědní chovatelé, kteří po svých psech neuklízejí exkrementy z chodníků. Celkově by proto občané uvítali častější úklid ulic, včetně čištění kanalizace.

Pro akutní řešení problémů je všem Nymburákům k dispozici bezplatná linka městské policie 156 a web www.bezpecnynymburk.cz.

Další setkání se koná tento čtvrtek 11. května v Jankovicích, sraz je v 17 hodin u Jednoty.