Uzavřena totiž bude silnice Zbožská a auta budou jezdit po objížďkách. Dělníci se chystají opravovat povrch silnici po celé šíři. Opravy budou rozděleny do dvou fází: od soboty 29. září bude do pátku 12. října uzavřena část silnice od křižovatky Zbožské s Purkyňovou ulicí. Tedy od restaurace Na schůdkách směrem k sídlišti.

„Objížďka povede ulicí Purkyňova, Tyršova, dále po místní komunikaci ulicí Okružní zpět na silnici na obec Kamenné Zboží," uvedli zástupci nymburské radnice.

Druhá etapa naváže ihned na první a potrvá od 12. do 20. října. Uzavřena bude ulice Zbožská od přípojky ze silnice Okružní směrem na Kamenné Zboží. V tomto případě bude objížďka podstatně delší.

„Obousměrně povede ulicí Okružní, dále po ulici Drahelická do Kostomlat nad Labem, odtud do Hronětic 
a z nich do Kamenného Zboží," vysvětlili autoři projektu. Objížďka také dočasně zruší některé autobusové zastávky.

Tyto změny nabízíme v přehledné tabulce.

I. etapa-linka 270985 MHD

Nymburk, Lipová – pro oba směry obsluhována pouze zastávka ve směru k Poliklinice.
Nymburk, Poliklinika - pro oba směry obsluhována pouze zastávka ve směru od Lipové.
Nymburk, Rest. Sídliště - dočasně zrušena.
Nymburk, Jankovice, Šeříková – obsloužena z opačného směru, tj. ulicí Topolová od Dvorské ( tj. po obsloužení zastávek Jičínská a Nákupní podnik).

I. etapa-linka 270046
Nymburk, Poliklinika - pro oba směry obsluhována pouze zastávka ve směru od Lipové.

I. etapa-linka 270047
Nymburk, Rest. Sídliště – dočasně zrušena.
Nymburk, Poliklinika – náhradní za zastávku Rest. Sídliště.

II. etapa-linka 270047
Nymburk, Rest. Sídliště – obsluhována spoji ve směru od Kamenného Zboží.
Nymburk, Poliklinika – obsluhována spoji ve směru z Nymburka (zastávka na straně u budovy Polikliniky – tj. na opačné straně, než je obsluhována v současnosti).