Posun termínu na přímý dotaz na místě potvrdil starosta Tomáš Mach. „Firma požádala o prodloužení termínu, v tuto chvíli je ve smlouvě datum otevření 7. listopadu,“ řekl starosta.

Podle Petra Vítka, specialisty na mostní konstrukce z prováděcí firmy Hochtief, je hlavním důvodem posunu termínu dokončení stavby a tím i jejího otevření situace kolem covidu. „Mohou za to částečné personální problémy spojené s covidem, řešila se i data dodávek jednotlivých komponentů, což také souviselo s nedostatkem lidí v době největšího náporu pandemie,“ vysvětlil Vítek.

Zpoždění by mělo bylo být zhruba měsíční a další komplikace se v tuto chvíli nepředpokládají.

Ranní bouřka

Samotná operace s usazením středové části mostu měla začít podle plánu stavebníků už v šest ráno. To měla vyplout nákladní loď s mostním dílem k místu usazení. Jenže do sedmi hodin nevyplula a pak přišla bouřka doprovázeným silným deštěm. Operace tedy začala až po osmé hodině ranní. Pak už ale šlo všechno jako po drátkách.

Dva remorkéry dopravily nákladní loď se středovou částí mostovky zhruba 300 metrů proti proudu řeky, kde byla nákladní loď otočena tak, aby stála napříč proudu, zato mostovka byla nastavena přesně v tom směru, v jakém byla vzápětí vytažena a instalována do konečné polohy. Kvůli vyzdvižení mostovky z lodi a jejímu usazení byly vztyčeny na obou březích pomocné věže s hydraulickým zařízením. S jejich pomocí pak byl 70 metrů dlouhý a 400 tun vážící díl lávky usazen do definitivní polohy. Podmínkou bylo mimo jiné to, aby podjezdová výška nad hladinou řeky byla minimálně 7 metrů a umožnila tak průjezd větších lodí.

Samotná technologie usazení hlavní části lávky je podle Petra Vítka k vidění jednou za mnoho let. „Pro každý projekt vyhodnocujeme technologii výstavby zvlášť. V případě nymburské lávky jsme však museli také uvažovat o nevypočitatelnosti vodního živlu. Respekt z vody s sebou nese rovněž hledisko bezpečnosti práce i nutnost vztyčení pomocné konstrukce. Nakonec se jako nejoptimálnější řešení jevilo zhotovení střední části mostovky separátně od zbytku lávky a její následné plavení po lodi,“ vysvětlil specialista na mosty firmy Hochtief.

Břehové části

Mostovka se pomocí hydrauliky zvedla z lodi před jedenáctou dopoledne. Loď i oba remorkéry vzápětí místo opustily a nejdůležitější část nové lávky se tak ukázala desítkám přihlížejících z obou břehů v plné kráse. Ještě několik desítek minut se sunula nahoru do finální podoby. Panorama nad řekou však dostalo definitivně novou tvář.

Na dokončení tedy nyní čekají obě nábřežní části lávky. Práce na nich by měly začít v druhé polovině léta.

Značných úprav, které s velkou zvědavostí budou místní také pozorovat, se má dočkat místo pod Hrabalovým posezením, kde až do včerejška vyráběli středovou část lávky a která nyní byla usazena nad řekou. Na místě má podle plánů radnice vyrůst malá veřejná pláž, kterou by v příštích letech měli místní využívat při koupání v Labi. Místo by měla upravit stejná firma, která vyrábí lávku, tedy Hochtief.

Nová lávka vyjde na 139 milionů korun, z nichž drtivou většinu zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stará lávka byla po pádu jejího dvojčete v pražské Tróji z bezpečnostních důvodů stržena v srpna roku 2018. Město pak vypsalo soutěž na novou.