Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Nymburk se sešlo deset vybraných studentů z kraje, kteří krotili svou trému při prezentaci svého pojetí tolerance před odbornou porotou.

Od reprezentantů Kolína, Mělníka, Berouna i Nymburka zazněla témata nevěry, alhoholismu, návykových látek, ale také konkrétní příběh postiženého kamaráda. Studenti se často zaměřili na téma, se kterým mají ze svého okolí zkušenost.

„Cílem soutěže je především zkušenost pro každého zúčastněného studenta s přípravou a veřejnou prezentací své práce, vyjádření se a vystoupení před lidmi. Úroveň projevů byla různorodá, což potvrzuje dodržení pravidla, že učitelé zásadně do studentské tvorby nezasahovali,“ uvedla k průběhu soutěže učitelka a zároveň zástupkyně komise psychologie pro zdravotnické školy pro Středočeský kraj Lenka Matějíčková.

Oceněni byli tři nejlepší, vítěz postupuje do celorepublikového kola. Stal se jím Lukáš Pleticha ze Střední zdravotnické školy Mělník. Jeho práce Kapku tolerance pro Mášu měla silnou myšlenku a konkrétní příběh jeho kamaráda a spolužáka s rozštěpem patra.

Do problému všechny vtáhl Lukášův krátký filmový záznam rozhovoru s Mášou, kterého si nakonec pozval k sobě před třídu. Máša se v životě setkal s mnoha netolrentními lidmi vůči jeho postižení, přesto se rozhodl jim pomáhat a stal se zdravotnickým asistentem.

Výsledky soutěže:

1. Lukáš Pleticha, Střední zdravotnická škola Mělník
2. Marcela Zizlerová, Střední zdravotnická škola Mělník
3. Denisa Pačesová, SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk