Být občanem v demokratické zemi znamená dívat se kolem sebe, všímat si nedostatků a zkusit je napravit. Právě návrhy řešení různých veřejných problémů ve svém okolí a sjednání nápravy u autorit je cílem školního projektu Já občan.

Projekt pro školáky vyvrcholil v Nymburce na národní úrovni už pošesté, letos se na závěrečné prezentaci poprvé představili žáci škol z Běloruska a Ukrajiny.

„Tyto školy od nás projekt převzaly a vytvořily pro své žáky vlastní pracovní sešity. Dnes jsme je mohli přivítat a seznámit se s výsledky také jejich snažení,“ řekl k expanzi projektu také do nedemokratických zemí Radek Procházka, lektor projektu a zástupce ředitele ZŠ Letců R. A. F. Nymburk.

Projekt vytvořil kolektiv autorů a lektorů ze Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii za podpory Asociace pro mezinárodní otázky. Školními a oblastními koly až do finále v nymburské Základní škole J. A. Komenského prošlo deset nejlepších týmů. Mezi nimi Zlín, Uhlířské Janovice, Rumburk, ale také Gymnázium Jiřího z Poděbrad a Základní škola Letců R. A. F. Nymburk.

Děti si vybraly problémy, jako nedostatečně výrazný přechod pro chodce u školy nebo existenci a potřebnost charity ve městě. Podle Procházky hovoří zpětná vazba od učitelů, kteří dohlížejí na realizaci a dokončení žákovských projektů, o šedesátiprocentní úspěšnosti.

„Především pro děti je velice motivující, když vidí výsledek své práce, například rozmístěné kontejnery na tříděný odpad po městě,“ sleduje lektor Radek Procházka. „Je zajímavé, že témata, která si děti vybírají pro své práce, se často stávají tématy předvolebních kampaní,“ dodává.