Soutěž vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců, domovy pro seniory a seniory jednotlivce Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. „Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2012, která se uskuteční ve dnech 14. – 17. června 2012 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží – Růžová zahrada,“ uvedla ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Emílie Třísková.

Kategorie ručních prací

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny v pátek 
15. června 2012 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. Senioři se mohou zúčastnit 
v rámci čtyř kategorií: ruční práce, literární práce, počítačové prezentace a fotografie.

Ruční práce, které vznikly 
v rukách seniorů v průběhu posledního roku z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do 5. května 2012, což znamená odevzdat přihlášku a seznam prací.

Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat

Literární práce má letos být na téma, které je zároveň výrokem Miroslava Horníčka: „Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat.“ Pokud se soutěžící rozhodne pro prózu, musí odevzdat nanejvýš dvě literární práce o maximálně třech stranách textu. Může se jednat o povídku, fejeton, vyprávění a podobně.

Kdo zvolí poezii, odevzdá nebo zašle maximálně tři básně společně s přihláškou do 
5. května 2012.

Svět je hezký a stojí za něj bojovat

Termín uzávěrky 5. května platí také pro kategorii Počítačové prezentace, letos na téma vypůjčené od Hemingwaye: „Svět je hezký a stojí za něj bojovat.“

V programu MS PowerPoint nebo podobném, například OpenOffice Impress
v rozsahu pět až patnáct snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace by neměla přesáhnout sedm minut. Podmínkou také je, že nesmí být vloženo video.

Neopakovatelný okamžik

Fotografické soutěže na téma Neopakovatelný okamžik se může zúčastnit každý senior 
s maximálně šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13 x 18 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 5. května 2012.