„Nějaká paní krmila nutrie, tak jsme pozorovaly ty roztomilá chlupatá zvířátka. Chvilku jsem tam nechala dcerku samotnou a šla jsem koupit další rohlíky pro kachny. Vrátím se - dcera ubrečená. Přijela černá dodávka a nějaký pán s paní tam všechny nutrie postříleli.“

Tímto způsobem si postěžovala Miriam Moldanová na sledované facebookové stránce Máme rádi Nymburk na způsob odchytu a likvidaci nutrií, který se měl takto necitlivě odehrát ve středu 10. října. Zpráva vyvolala bouři nevole mezi místními. Případem se zabývá radnice, policie i strážníci. Majitel odchytové firmy se však důrazně brání, že nic takového se nestalo, naopak jeho zaměstnanci byli napadeni „aktivistkami“.

K prvotní informaci o způsobu likvidace se vyjádřilo na svých stránkách i vedení města. „Odbor správy městského majetku na základě usnesení rady města objednal regulační odchyt nutrií na území města. Firma provádějící samotný odchyt uvedla, že odchyt provede prostřednictvím schválených odchytových zařízení (tzn. do klecí s použitím i jiných odchytových pomůcek: odchytový podběrák, vrhací síť). Odbor správy městského majetku objednával regulační odchyty nutrií na základě výše uvedeného postupu a distancuje se od jiného způsobu regulace tohoto živočišného druhu na území města,“ konstatují zástupci radnice.

Dále uvádí, že v případě podobné nepovolené a pro okolí nebezpečné likvidace nutrií se mají svědci obrátit na strážníky nebo policii. S žádostí o prošetření celé věci se na policii obrátil i odbor životního prostředí nymburské radnice. „Dostali jsme odpověď, že podle zákona se takovým to případem je oprávněna zabývat městská policie. Té jsme podklady předali,“ řekla vedoucí odboru Michaela Havelková. Zatím však žádné výsledky šetření k dispozici nejsou.

Oslovili jsme také majitele objednané firmy, která měla údajně tak necitlivě zvířata zlikvidovat. Firma se jmenuje DDD – Ekoservis, sídlí v Dlouhoňovicích nedaleko Letohradu v Pardubickém kraji. Jejím vlastníkem je Lumír Štěpán. „Ke střelbě na zvířata ze strany našich pracovníků v žádném případě nedošlo. Naopak jsme byli napadeni třemi aktivistkami, které nám v klasickém odchytu chtěly bránit. Využívali jsme podběráky, klece a v tomto případě jsme vyzkoušeli i vystřelovací sítě, do nichž se nutrie také dají chytit,“ popisuje Štěpán události 10. října ze svého pohledu.

Podle některých svědků právě použití pušek na vystřelení odchytových sítí mohlo dotyčné ženy zmást a myslely si, že pušky jsou určeny ke střelbě na nutrie. „Používáme i uspávací prostředky, které vložíme například do mrkve, kterou pak nutriím hodíme, zvířata se snadněji odchytí. Nicméně po několika výhrůžkách ze strany žen, že vyvražďujeme zvířata, jsme pohrozili zavoláním městské policie a ženy se už neukázaly,“ uvedl Štěpán.

Také podle vyjádření odboru životního prostředí na výzvu, aby se ozvali svědci incidentu, chodí na radnici spíše neurčitá svědectví. „V tom smyslu, že někdo například slyšel výstřel. Ale přímé svědectví o střelbě zatím neregistrujeme,“ uvedla Havelková.

Nic jiného, než likvidace nezbývá

Řada lidí vidí v nutriích na březích Malých i Velkých Valů turistickou atrakci, roztomilé nezvyklé zvíře. I ekologové však upozorňují, že jeho přítomnost v našich končinách je nežádoucí a páchá obrovské škody na celém ekosystému. To potvrzuje i Luboš Vaněk z Ekocentra na Huslíku. Jako příklad uvádí Sánskou strouhu, kterou cyklisté přejíždí po mostku na cyklostezce mezi Nymburkem a Poděbrady. „Byla krásně zelená, žila v ní řada rostlin. V současné době je z ní právě díky působení nutrií doslova stoka. A ještě ke krmení u Malých Valů. Ti, co je tam krmili, způsobili v těch místech také obrovské přemnožení potkanů, které zaměňovali za malé nutrie,“ vysvětluje ochránce přírody.

Podle něj prvotní chyba vznikla před lety, když přestal být zájem o maso a kožešiny z nutrií a soukromí chovatelé jich řadu vypustili do volné přírody. „Tam je třeba hledat počátek všeho. Bohužel v současné době asi neexistuje jiný způsob jak je zastavit, než odchyt a likvidace,“ připouští Vaněk.