Přeložka silnice má nejen pro obec velký význam. Místní lidé se konečně dočkali odklonění vozidel jedoucích do Lysé nad Labem nebo opačným směrem, která dosud projížděla centrem obce. Okružní křižovatka řeší komplikované odbočení ze starého pražského tahu procházejícího obcí na D11 a Český Brod. Díky přeložce silnice se teď zklidní dopravní situace v obci a zvýší se tak bezpečnost obyvatel.

Podle Aleše Čermáka z Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) je stavba významným počinem. „Odkloněním silnice druhé třídy jsme výrazně odlehčili obci. Jde sice o malý obchvat, ale právě na takové se chceme zaměřovat, protože průtahy se s narůstající dopravou stávají pro obce velkou zátěží,“ uvedl za investora stavby, kterým je Středočeský kraj, Aleš Čermák.

Spokojenost se stavbou vyjádřil i starosta Starého Vestce Zdeněk Moc. „Čekali jsme na výstavbu přeložky opravdu dlouho. Jen posledních pět let trvalo, než se obci podařilo přesvědčit majitele několika pozemků, aby je pro výstavbu obchvatu uvolnili směnou za náhradní. Věřím, že výsledné dílo je ve výborné kvalitě a že obyvatelům opravdu uleví,“ řekl Zdeněk Moc.

Dílo má také své ekologické parametry. „Na stavbu jsme využili efektivně a ekologicky recyklovaný materiál. Do sanačních, násypových a konstrukčních vrstev ze štěrkodrti jsme mohli použít certifikované recyklované kamenivo z původního povrchu nedaleké dálnice D11, který jsme rekonstruovali loni,“ konstatoval hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Jiří Červenka.

Stavba, která začala letos v červnu a uskutečnila se ve třech etapách, zahrnovala výstavbu přeložky, vybudování okružní křižovatky. Byly vystavěny také protihlukové stěny, osazeno nové dopravní značení a upraveno místní veřejné osvětlení. Stavba vyšla na 17,5 milionu korun.