Má svůj vlastní vjezd. „Starý vjezd bude uzavřen, k novému je třeba popojet sto metrů blíže k železniční trati,“ uvedla koordinátorka sběrného dvora Dana Mácalová. Lidé pak zamíří k vrátnici, kde předloží buď doklad totožnosti, nebo potvrzení o zaplacení svozu odpadů.

Pokud dorazí s objemným odpadem nebo se sutí, zamíří s autem na rampu, u níž jsou přistavené a cedulkami označené kontejnery právě na tento typ odpadu. Vlevo mimo rampu k otevřené hale pak mohou zamířit ti, kteří přijeli s vytříděným odpadem v podobě plastů nebo papíru. Dále stojí dvě uzamčené haly, ve kterých jsou umístěny kontejnery na televize a elektroodpad, ve druhé pak budou nádoby na nebezpečný odpad.

Kvůli dotacím nesmějí využívat dvůr podnikatelé. „Nesmí zde odevzdávat odpad po dobu pěti let, pouze elektrická zařízení určená ke zpětnému odběru, což jsou pračky, ledničky a myčky,“ doplnila Mácalová. Podle mluvčí radnice Radky Kakrdové mohou podnikatelé využít skládky v okolí. „Například skládku, kompostárnu a sběrný dvůr v Radimi. Dále jsou pro ně k dispozici Řízená skládka Benátky nad Jizerou, Kompostárna Hořátev, Recyklační středisko Šumbor u Netřebic, ale i služby poskytované našimi Technickými službami, které si mohou objednat nebo smluvně zajistit na svoz odpadu mimo nově zřízený sběrný dvůr,“ řekla Kakrdová.