Na operačních sálech chirurgického oddělení nymburské nemocnice byl po posledních testech a zaškolení obsluhy uveden do provozu moderní rentgenový přístroj. Je mimo jiné vybaven takzvaným C - ramenem, které umožňuje snadné polohování přístroje kolem pacienta.

Jeho modernost a dobrou obslužnost vyzdvihl i vedoucí lékař radiodiagnostického oddělení Pavel Knytl. „Díky C - rameni můžeme najít nejvhodnější úhel pohledu na operovanou oblast a získat tak co nejvíce informací potřebných pro operujícího traumatologa. Přístroj dále přinese zmenšení radiační zátěže pro pacienty i personál. Rentgenové snímky z operací se navíc dají přímo ukládat do nemocničního informačního systému v digitální formě a jsou tak v případě potřeby snadno přístupné na jiných pracovištích nemocnice během další léčby pacienta,“ uvedl i další výhody nového přístroje Pavel Knytl.

Jednatel Ivan Oliva chce v obměně přístrojů v nemocnici pokračovat. „Tato nová investice ve výši kolem 1,5 milionu korun je pro nás začátkem naplňování strategie rozvoje nemocnice, kterou před pár týdny schválilo nymburské zastupitelstvo, a jejímž cílem je rozvíjet nemocnici jako odborné, plně funkční a vstřícné zdravotnické zařízení,“ uvedl Ivan Oliva.