Náměstí Přemyslovců, hlavní nádraží a obchodní centra na periferii města.

To jsou zatím jediná místa, kde jsou v Nymburce umístěny bankomaty. Vedení radnice rozhodlo, že v tomto směru nepokryté sídliště by také mělo mít svůj bankomat a snaží se vyjednat jeho umístění 
k pobočce pošty na starém drahelickém sídlišti. V komplexu budov, ve kterém sídlí 
i restaurace Dřevák.

Záměr radnice zveřejnil radní Zdeněk Vocásek. „Provozovna České pošty, kde se předpokládá umístění, je na starém drahelickém sídlišti, kde je 1 584 bytů, a v bezprostřední blízkosti sídliště Jankovice, kde je 728 bytů, a Labské terasy, kde je v současné době 243 bytů. V okolí je přirozeně klasická městská zástavba individuálního bydlení, kde s ohledem na území plán je předpoklad dalšího rozvoje," uvedl Vocásek.

Město vstoupilo do jednání s možnými investory, kterými jsou pochopitelně bankovní domy provozující bankomaty. Zatím však žádný konkrétní výsledek ani případné datum umístění 
a zprovoznění bankomatu na drahelickém sídlišti neuvedlo. „Nejbližší veřejně přístupné bankomaty jsou umístěny výhradně na náměstí Přemyslovců, a dále na hlavním vlakovém nádraží 
v blízkosti České Pošty, ul. Petra Bezruče a následně 
v obchodních centrech na periferii města. Z uvedeného vyplývá, že předmětná sídliště a blízké okolí není pokryto," doplnil radní Zdeněk Vocásek.