O novinářských kvalitách Petry Procházkové není pochyb, vždyť jsou podloženy jejím dlouholetým působením v Rusku, na Ukrajině, v Čečensku nebo v Afghánistánu, často uprostřed válečného dění, o němž podávala unikátní svědectví. V usměvavé, křehce působící ženě by málokdo tušil osobnost, která si prošla peklem a viděla tolik lidského utrpení.

Svůj životní příběh, který by mimochodem vydal na román, však dokázala předat účastníkům kavárny s notnou dávkou nadhledu a humoru.

V úvodu svého vystoupení novinářka nejprve napjala rám, do něhož postupně zavěšovala jednotlivé obrazy vypovídající o novinářské etice, o žurnalistických praktikách dnešní doby, a hlavně doporučení či rady čtenáři, jak se má orientovat v informačním hurikánu dnešní doby. Při vstřebávání informací si musíme podle Procházkové zachovat zdravý selský rozum, a hlavně si informace ověřovat, nejlépe ze dvou nezávislých zdrojů.

Živě se diskutovalo po celou dobu, emoční křivka v sále místy dokonce stoupala nad přiměřenou hranici. Nicméně i to byl důkaz, jak moc byli posluchači tématem zasaženi.

Inspirativní kavárny mají díky šikovně voleným tématům a atraktivním hostům evidentně stále větší kredit u veřejnosti. I do budoucna se můžeme těšit na zajímavá setkání, stačí si jen poznamenat do diáře první úterý v měsíci. Příští kavárna se však bude konat výjimečně až 12. února. Povídat si o důvěře v „digiděti“ přijede Jan Kršňák, odborník na technologie a jejich vliv na člověka.

IVANA ŠMEJDOVÁ