Tady se místo s kontejnery proměnilo na skládku. Město se proto rozhodlo situaci razantně vyřešit.

„Do městského kamerového systému byly nově připojeny dvě kamery. Jedna je umístěná v Bobnické ulici, druhá v Drahelické, a to přímo před separačním dvorem. Konečně můžeme vidět, kdo na tato místa ukládá odpady v rozporu s vyhláškou města. Kamerový systém funguje nepřetržitě. V případě protiprávního jednání vyšle obsluha na místo hlídku městské, popřípadě státní policie,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

Podle něj ovšem tímto krokem rozhodně nechce město občany odradit od třídění odpadu. „Jde nám o to, aby na sběrná místa neukládali odpad podnikatelé a nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství. Podnikatelé musí odevzdávat odpad na základě objednávky, nebo uzavřené smlouvy. V tomto případě se jedná o technické služby,“ uvedl Vocásek.

Za znečištění prostranství může být udělena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Podnikatelé musí za ukládání odpadu platit. „Pro občany je tato služba bezplatná. Pokud se lidé potřebují zbavit většího množství odpadů, je jim zdarma k dispozici separační dvůr v technických službách,“ dodala mluvčí úřadu Markéta Tomčíková.