Náměstek hejtmana Středočeského kraje a starosta města Nymburka Miloš Petera spolu s asistentem senátora Josefa Táborského Stanislavem Bohuslavem přivítali 1. ledna 2011 nymburské nemocnici prvního občánka Nymburska, chlapečka Ondřeje Kubíčka, který se narodil 1. ledna 2011 v 5.03 hodin s váhou 2 690 g a délkou 47 cm.

Starosta předal mamince věcný dar a spolu se Stanislavem Bohuslavem popřál mamince hodně zdraví a štěstí do nového života novorozenému Ondřejovi.