Vedení města má představu, že nová školská zařízení vyrostou na pozemcích města poblíž současných nedostavěných doků. Z nich má vzniknout centrum pro seniory a sousední, nyní nálety zarostlá oblast tak dostane zcela nové využití. „Klíčové však bude také zajistit do této lokality dopravní obslužnost,“ poznamenal radní Zdeněk Vocásek. Tedy jinými slovy, vybudovat k budoucím školám a domovu pro seniory klasické silnice.

Výrazným impulzem ke zmíněným změnám je schválení záměru prodeje pozemku pro vybudování Cílkovy domácí školy, což se stalo na posledním předprázdninovém jednání zastupitelů. Iniciativu podpořil i místostarosta Bořek Černý. „Jsme si vědomi, že je potřeba zajistit navýšení kapacity škol a školek ve městě. Vítáme iniciativu Cílkovy domácí školy a jsem rád, že se nám podařilo najít vhodný pozemek pro stavbu školy a přilehlého areálu. Prostor v Drahelicích umožňuje případně stavbu dalších školských zařízení v sousedství,“ uvedl místostarosta.

Barvy léta 2017.
Barvy léta lákají k Jezeru v Poděbradech. Zahrají Mig 21, Lenny i Tři sestry

Vhodnost pozemků nedaleko drahelických doků potvrdila architektonická studie, kterou nechala škola zpracovat. Sousední prostor podle studie umožňuje další výstavbu nové mateřské školy o kapacitě až 200 dětí a další základní školy o kapacitě až 500 dětí. Spolu s Cílkovou domácí školou (CDŠ) by tak v budoucnu mohl na místě vzniknout komplex tří různých škol s částečně sdíleným areálem, školními zahradami a sportovištěm.

Umístění nahrává vhodné budoucí spolupráci škol s plánovaným senior centrem na místě současných nedostavěných doků, TJ Sokol Drahelice využívající nedaleké hřiště a Základní kynologickou organizací Drahelice, které v sousedství nedávno dobudovala cvičiště pro psy.

Nutná dotace

Projekt Cílkovy domácí školy předpokládá spolufinancování z evropských dotací, konkrétně z programu IROP. „S ohledem na plánované vyhlášení programu na podzim tohoto roku je nutné začít pracovat na projektové dokumentaci pro stavební povolení a současně na žádosti o dotaci tak, aby bylo reálné do IROPu tuto žádost podat a evropské spolufinancování získat,“ konstatoval Zdeněk Vocásek.

Food festival v Dětenicích v úterý 5. července 2022.
Video, foto: Na středověký food festival dorazily do Dětenic davy lidí

Bez evropských peněz není možné záměr CDŠ uskutečnit. Investor je připraven hradit ze svých zdrojů spolufinancování evropských dotací a případné neuznatelné náklady projektu. Zástupci CDŠ hodlají na přelomu roku 2022/2023 podat žádost o dotaci.