Město zveřejnilo seznam dětských hřišť, kterých se úpravy buď už začaly týkat, nebo je opravy čekají po novém roce. „Vybavení některých hřišť je v řadě případů již velmi zastaralé 
a může být i nebezpečné. Proto postupně dojde
k úplnému nahrazení nefunkčních prvků za nové, které budou pro děti 
i atraktivnější," uvedla mluvčí poděbradské radnice Lenka Hotovcová.

Jedná se o dětská hřiště 
v ulicích Moučná, Budovcova, U Bažantnice, U Rybníka v Kluku a Růžová v Polabci. Současně bylo rozhodnuto i o výměně některých dosluhujících prvků za nové na hřištích v ulicích Na Kopečku (u kostela), 
v Kluku v Tulipánové 
a v Přední Lhotě. Celý tento záměr je průběžně řešen ve spolupráci odboru investic a odboru správy majetku.

Všechny změny budou provedeny na základě rozhodnutí pracovní skupiny ustanovené Radou města pro obnovu a zlepšení dětských hřišť v Poděbradech. Došlo ke změně koncepce dětských hřišť a sportovišť na vybavení modernějšími prvky s vyšší životností, což se týká kovových nosných částí.

S odstraňováním herních prvků z vybraných dětských hřišť bylo započato už v letošním roce, a to z důvodu vyčleněných peněz z rozpočtu, a také z důvodu příznivého počasí. „Letos budou kompletně odstraněny prvky ze dvou hřišť – v Kluku v ulici U Rybníka a na Žižkově v Budovcově ulici. Na zbylých třech hřištích se likvidace chystá během ledna až února roku 2017. Doplňování hřišť novými herními prvky by mělo začít 1. března příštího roku.