Nově otevřený sociální šatník a humanitární sklad v charitním domě U sv. Mikuláše byl otevřen 1. června jako „charitní obchůdek". A hned se začal zaplňovat.
To je jistě povzbuzující zkušenost, kterou učinila Hana Nehybová, organizátorka této formy pomoci potřebným.

„Hned první den začali lidé přinášet do obchůdku věci, především ošacení a hračky. Dokonce jsme přijali ložní prádlo a ručníky. Vše bylo čisté a v pořádku, z čehož máme rovněž radost. Na druhou stranu jsme již obsloužili první nakupující a za pondělí jsme utržili 60 korun," sděluje s radostí Hana Nehybová. 
K výtěžku je třeba dodat, že v obchůdku se nakupuje za ceny v řádech korun.

Připomeňme, jak obchůdek funguje. Je otevřený pondělí až pátek od 9.30 do 16.30 hodin. Zboží je přijímáno bezplatně, kupující pak zaplatí za jednotlivé kusy minimální částky. Výtěžek bude používán na nezbytný, vpravdě minimální provoz obchůdku a vždy na konkrétní, vyhlášený charitativní účel.

Kromě textilií a hraček je možné odevzdávat i přebytečné trvanlivé potraviny. Ty například nabídla jiná nymburská iniciativa, která vyzvedává potraviny z potravinové banky pro své klienty a ne vždy je spotřebuje. Zbylé potraviny by tak mohly využít 
i jiné sociálně slabé vrstvy. Spolupráce s okolními subjekty poskytujícími materiální pomoc se zdárně rozbíhá.

Přidanou hodnotou obchůdku je jistě fakt, že se jeho otevřením vytvořil prostor pro dvě pracovní místa, přičemž část nákladů bude hradit úřad práce z prostředků poskytnutých na veřejně prospěšná pracovní místa.

Zájemci, kteří by chtěli získat podrobnější informace 
o této nové charitativní aktivitě v Nymburce, mohou využít telefonní číslo 731 646 973, anebo se vypravit přímo do obchůdku, který sídlí v domě U sv. Mikuláše v Tyršově ulici 696 v Nymburce. Dozvědí se totiž další zajímavé plány farní charity, například o zřízení dětské skupiny v tomto domě.