„Naším cílem není jen dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od ventilátoru, ale i nácvik základních životních dovedností. Jde o počátek snahy o znovuuvedení pacienta do normálního života,“ vysvětluje cíle nového zdravotnického zařízení primář Anton Baluch. Jde o rozšíření stejné služby, která je nyní nabízena i v Nymburce. Obě pracoviště provozuje firma Chronicare. S otevřením toho milovického se počítá v polovině příštího roku.

Zařízení využijí dlouhodobě nemocní pacienti ve stabilizovaném stavu, kteří jsou závislí nejčastěji na umělé plicní ventilaci. Služby poskytne nejen pacientům ze Středočeského kraje, ale částečně i pacientům z kraje Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického.

Podle provozního ředitele Chronicare Pavla Ondráčka našli pro tento typ péče a služeb ideální prostor. „V Milovicích jsme našli prostor pro potřebný rozvoj a rozšíření poskytované péče, kterou momentálně provozujeme v Nymburce. Dojde k navýšení lůžek následné intenzivní péče a máme i možnost zřídit potřebné oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (tzv. DIOP), jehož lůžka ve Středočeském kraji dlouhodobě chybí. Díky tomu se můžeme nadále starat o pacienty, kteří již nepotřebují podporu umělé plicní ventilace, ale stále vyžadují zvýšenou péči především o dýchací cesty,“ vysvětlil Ondráček.

Čas na léčbu

„Spolupracujeme s řadou nemocnic ve Středočeském kraji i širším okolí, kterým umožňujeme uvolnit lůžka akutní péče a zároveň poskytujeme pacientům delší čas na léčbu. Oba typy naší péče (NIP i DIOP) jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami,“ doplnil provozní ředitel Chronicare.

Zařízení následné intenzivní péče pokračuje a navazuje na nemocniční péči anesteziologicko - resuscitačních oddělení (ARO) nebo jednotek intenzivní péče (JIP) a slouží těžce nemocným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou nadále závislí na podpoře základních životních funkcí, nejčastěji umělé plicní ventilaci.

Podle primáře Balucha půjde zdravotnickým týmům o znovuuvedení pacienta do normálního života. „Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, sanitářů, fyzioterapeutů i dalších specialistů,“ uvedl primář oddělení následné intenzivní péče.

V milovické poliklinice je zařízení společnosti Chronicare situováno do dvou nejvyšších pater. V 14 moderně vybavených pokojích s 29 lůžky budou pracovníci – zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti a další personál pečovat o 29 pacientů.

K dispozici mají veškeré potřebné vybavení pro tento typ péče, zahrnující plicní ventilátory, trvalou monitoraci životních funkcí, moderní lůžka se systémem prevence proti proleženinám a také řadu rehabilitačních pomůcek.

Chronicare má dvě zařízení tohoto typu v Brně, jedno v Ostravě, a jedno v Nymburce, které se nyní rozšiřuje právě do Milovic. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.