Situace na hlavním nymburském nádraží a v jeho bezprostředním okolí by měla doznat zásadních změn. Projekt komplexní proměny celého prostoru je však otázkou vyjednávání mezi vedením města a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

Naposledy se o něm nahlas hovořilo před pár týdny, kde se řešila budoucnost historické nádražní budovy, kterou SŽDC v rámci chystaného projektu považovala za zbytnou a nevylučovala možnost jejího zbourání. Město sice odmítlo její odkup, nicméně na jednání se zástupci SŽDC došlo k dohodě, že historická budova zůstane zachována. Podle názorů zainteresovaných stran je však začátek proměn nádražních a přednádražních prostor otázkou příštích pěti, možná i deseti let.

A tak jsou zatím na pořadu dne menší úpravy, které současnou špatnou situaci s parkováním aut i kol alespoň částečně usnadňují. To potvrdil i mluvčí nymburské radnice Petr Černohous. „Technické služby u nádraží vybudovaly přístřešek na kola, a to včetně zhutnění spodní plochy štěrkem a nátěru všech stávajících kolostavů. Rovněž také doplnily zcela nové,“ uvedl mluvčí radnice.

Motoristé se prozatím musí obrnit trpělivostí. V nejfrekventovanější dobu jsou parkovací místa před nádražím obsazena a volno zpravidla nebývá ani v přilehlých ulicích Petra Bezruče či Masarykova. Situaci motoristů má řešit nové velké parkoviště vedle navrhované nové nádražní budovy.

Na nové podobě projektu celkové proměny nádraží a okolí chce spolupracovat současné vedení města se SŽDC. Zatím ale není dořešené, jak bude situace na místě v budoucnu konkrétně vypadat.