Nová trasa kolejí nahradí tu stávající vedoucí blíže jankovického sídliště a svým profilem má umožnit rychlejší průjezd vlaků. To je součástí záměru rekonstrukce železničního úseku mezi Nymburkem a Lysou nad Labem. Kudy nová trať přesně povede, je patrné z mapek, které jsou součástí galerie za textem.

Konec zahrádek

Kromě jiného to znamená, že o své zahrádky přijdou jejich majitelé či nájemci v zahrádkářské kolonii pod nadjezdem poblíž ulice V Lodici. Záměr Správy železnic potvrdil Deníku místostarosta Zdeněk Vocásek. V zahrádkářské osadě patří část pozemků Správě železnic, která je zahrádkářům pronajímá, ale část je v soukromém vlastnictví. "Součástí projektu bude i vykoupení soukromých pozemků se zahrádkami, které musí provést Správa železnic. V krajním případě zazněl i názor, že pozemky mohou být vyvlastněny," konstatoval Vocásek.

Část pozemků se zahrádkami patří Správě železnic a zahrádkáři je mají pouze v pronájmu. Ty tak bude Správa železnic zřejmě v nejbližší době informovat o termínu, kdy jim pronájem pozemků skončí. Jednou z nich je i Věra Stehlíková. "Zahrádku využívají především mladí, kteří tam přes léto i stanují a jsou naložení v bazénu. Budou si zřejmě muset hledat nějakou náhradu," řekla paní Stehlíková, která už o záměru zrušit zahrádky slyšela.

"Mluví se o tom přes dva roky, ale zatím nás na schůzích uklidňovali, že to nebude hned. Počítali jsme s tím, že k tomu jednou dojde. I když oficiálně nás zatím nikdo nekontaktoval," konstatovala pronajímatelka zahrádky.

S vybudováním nové přeložky, která bude mít místo dosavadních dvou kolejí nově tři, počítá územní plán. Správa železnic chystá rekonstrukci celého úseku na léta 2027 - 2031. Otázkou zůstává, zda do té doby bude vypořádána situace s pozemky zahrádkářů.

Trať nepovede u bytovek

Nový železniční oblouk je také jedním z důvodů, proč byla odmítnuta možnost vzniku nové zastávky v Jankovicích. Nová trať povede od bytovek dále, než ta stávající a místní by požadovanou zastávku neměli tak blízko u domů.

Navíc celý projekt s takovou alternativou nepočítá, jak potvrdil Jan Beneš ze Správy železnic. "Ze společných jednání a konzultací vyplývá, že hlavním cílem plánované modernizace dotčeného traťového úseku je především zefektivnění provozu, tedy plynulost jízdy, zvýšení traťové rychlosti a navýšení kapacity trati. Zpracovaná studie proveditelnosti a celkový záměr projektu se zřízením nové zastávky v lokalitě sídliště Jankovice od začátku nepočítá," konstatoval Beneš.