Zastupitelé odsouhlasili odkoupení parcely za kupní cenu 700 tisíc korun.

„Parcela patří Českým drahám a nalézá se v sousedství ulice Máchova. Vede od nádraží Nymburk město k ulici Zbožská,“ řekla mluvčí úřadu Markéta Tomčíková.

Do Máchovy ulice je v současné době svedena tranzitní nákladní doprava. V rámci řešení této dopravy připravil Odbor správy městského majetku variantu řešení, která počítá s možností vybudování nové komunikace na stávajícím pozemku drah.

„Tato komunikace bude začleněna do sítě silnic II. třídy. Ze sítě silnic II. třídy bude současně vyřazena část ulice Tyršova mezi Máchovou a Purkyňovou ulicí a Purkyňova ulice, která bude po celé délce místní komunikací s lehkým dopravním zatížením. Máchova ulice bude ve směru k ulici Zbožské zaslepena,“ upozornila mluvčí radnice.

Konečně si tak obyvatelé Purkyňovky po letech oddechnou.
Tato varianta řešení respektuje totiž připomínky občanů vznesené v rámci petice z roku 2006. „Odstraní se tak negativní vlivy nákladní dopravy vedené v nízkopodlažní zástavbě v ulicích Purkyňova a Máchova,“ dodala Tomčíková.