Na sociální síti to potvrdil radní Zdeněk Vocásek. „Cílem je optimální využití jediných vhodných městských pozemků u Labe v západní části města pro umístění školského areálu základní osmnáctitřídní školy a soukromého školského zařízení,“ uvedl Vocásek.

V praxi to znamená, že v současné době částečně zarostlé pozemky vedle cvičiště kynologického klubu a u nedostavěných doků by měly v dohledné době posloužit pro výstavbu klasické základní školy pro děti obou stupňů, dále Cílkovy základní školy a už zmíněného domova pro seniory.

Aktuálně pracují dělníci souběžně na druhé a třetí etapě opravy ulice na pravé straně z pohledu od náměstí.
Práce na opravách Palackého třídy se protáhnou do konce října. Chybí materiál

Místo by se tedy kompletně mělo proměnit. „Primárně se jedná o prověření nejvhodnějšího umístění veřejné městské základní školy vybavené všemi úseky s učebnami, družinami a kuchyní s jídelnou,“ konstatoval radní. Součástí studie musí být také řešení dopravního napojení na komunikační síť města.

Napřed bude devět tříd

Pro účely územní studie se uvažuje s dvoupodlažní budovou základní školy s odděleným křídlem či pavilonem pro první stupeň, a s oddělenými úseky tělovýchovy se zázemím, úsek výtvarné a pracovní výchovy se zázemím. Nelze vyloučit, že škola bude stavěna ve dvou časově vzdálených etapách, nejprve jako devítitřídní, později doplněná na osmnáctitřídní.

RE – USE centrum je místem, kde se přijímají a také vydávají věci, které v jedné domácnosti už posloužily, ale je škoda je vyhodit, když mohou posloužit ještě někomu jinému.
Nové milovické centrum přijímá i vydává použité věci. Od nábytku po koloběžky

Kdy a zda vůbec k výstavbě celého projektu dojde, zatím nelze říci. Každopádně to však není otázka nejbližších dvou tří let, kdy bude potřeba vypořádat se s projektovou stránkou věci, vlastníky pozemků a získání potřebných povolení.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.